שוכר שהוסיף חדר בדירה ללא הסכמת המשכיר

רבני בית ההוראה
י"ח שבט ה'תשע"ח

שאלה               

שוכר ביקש מהמשכיר להוסיף חדר בדירה והמשכיר סירב ועבר השוכר והוסיף ללא רשות המשכיר לימים החליט המשכיר למכור את הדירה האם חייב לשלם לשוכר על החדר שהוסיף

תשובה

אם הסירוב הוא בסיבה עניינית לטובת הנכס ונהנה המשכיר ישלם את ההוצאות בלבד ואם הסירוב הוא מסיבה צדדית כגון שהוא פוחד להכניס פועלים ערבים ישלם מחיר מלא

ביאור התשובה

בסי’ שעה ס”א מבואר שיורד לשדה חבירו  בשדה שאינה עשויה ליטע משלם רק את ההוצאות וא”כ אם בעה”ב אינו מעונין בהוספה זו מבחינה עניינית לטובת הנכס כגון אור ואויר שהתוספת מחסירה מהדירה א”כ נחשב כאינה עשויה ליטע אך מ”מ עכשיו שהוא מוכר ונהנה שמקבל יותר כסף עבור הדירה צריך לשלם כיורד לשדה שאינה עשויה ליטע אך כשפחד מפועלים ערבים ולאחר הבניה התברר שלא נגרם כל נזק א”כ עכשיו הוא נהנה כעשויה ליטע וצריך לשלם מחיר מלא

 

 הרבנים המשיבים: הרב יצחק שובקס והרב יצחק מרקובסקי

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *