כשרות אייל אדום אוסטרלי

רבני בית ההוראה
י"ג שבט ה'תשע"ח

שאלה:

לכבוד הרב שלום רב
הרב הגאון עמאר שליטא אסר את האייל האדום האוסטרלי בעקבות השיניים למעלה שות שמע שלמה חלק ה .
מה דעתו של כבוד הרב בזה ?
תודה לכבוד תורתו הרמה

תשובה:

שלום וברכה

קטונתי לעמוד במקום שכבר דנו בו ארוכות גדולי הרבנים, למעשה המנהג לחוש בזה לדברי הש”ך והחכמת אדם ועוד שהובאו בתשובה הנ”ל, גם בחיות להקפיד שלא לאכול ממה שאין בו מסורת, וידוע כמה סערה הארץ כמה פעמים בעשרות שנים האחרונות מענין הג’בו, שאף שהוא פרה לכל דבר וענין, מחמת החטוטרת שבגבו חששו לומר שאין בו מסורת, אלא בכה ואלה בכה. כך שודאי יש להמנע מלאכול אייל זה.

יום נעים.

5 תגובות

  יהודה:

  בס”ד
  אין לי שמע שלמה, אבל בודאי הרב הנ”ל לא אסר מטעם מנהג האשכנזים, שהספרדים לא נהגו להצריך מסורת כל שיש פרסות

  רבני בית ההוראה:

  פשוט וברור, וכפי שציין השואל בשאלתו. אבל למעשה מנהג כל יראי ה’ להקפיד על המסורת.

  רועי:

  אחרי בקשת המחילה.
  ידוע שבהסבר דברי הש”ך יש מחלוקת אחרונים, ורבים חלקו על החזו”א (יעויין למשל בדברי מרן הגריא”ה הרצוג זצ”ל בפסקים וכתבים יו”ד)
  וגם הלכה למעשה, רוב ארגוני הכשרות מכשירים פרות המוכלאות עם ז’בו (ששם זה עוד יותר קל מכו”כ טעמים, ויעויין בשו”ת שבט הלוי שדן בזה)

  רבני בית ההוראה:

  הסברתי שהנושא עם ז’בו הרבה יותר קל, ואני יודע בהחלט שרבים מקילים בזה.

  יהודה:

  בס”ד
  אינני יודע על מה הסתמכתם בקביעה שיש מנהג כזה של יראי השם, ומתי התחיל מנהג זה

  שנית, גם החכמ”א שהבין בש”ך שיש כזה מנהג, לא אמר שיש בזה שום איסור, וכמה נדחקו בטעמו (ולע”ד החמ”א עצמו ג”כ מפרש הש”ך רק בחיה ולא בבהמה, ואכמ”ל) עד שבא החזו”א ונתן אילו טעמים מדוע יש טעם למנהג זה
  ולומר שירא ה’ אוכל רק במסורת אינו נכון לדעתי, אלא מקום שנהגו – חייבים לנהוג איסור (אם יש מקום כזה) ובמקום שלא נהגו – אין התחלה לחשש איסור, לדעת מחמירים עצמם. ואינו נוגע כלל למחלוקות בעיקר ההלכה, ששיך לומר הלכה כמיקל, ויראי השם חוששים להחמיר, כיון ששם האוסר אוסר מדינא

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *