תענית ביום היארצייט

רבני בית ההוראה
י"ב שבט ה'תשע"ח

שאלה:

שלום וברכה

כשיש יארצייט ביום שישי, ועולים למפטיר בשבת שלפני היארצייט, האם יש צורך/עניין לעלות שוב ביום חמישי (היום שלפני היארצייט)?

ומה המנהג לגבי תענית ביום היארצייט? אצל מי נהגו להתענות ואצל מי לא? ואיך החסידים נוהגים?
והאם מי שלא מתענה יש לו לפדות את התענית? א”כ באיזה אופן ומתי?

תודה רבה

תשובה:

שלום רב

אין כל ענין לעלות לתורה ביום חמישי.

מעיקר הדין  יש להתענות, והלכה זו אינה נתונה במחלוקת, ואין הבדל בין השנה הראשונה לשאר שנים, כך מובא בשו”ע או”ח סי’ תקסח וברמ”א יו”ד סי’ שעו. אלא שכבר נהגו מחמת חולשת הדורות להקל שלא להתענות ביום זה, וראה פני ברוך עמ’ תלה תלו שהביא מדברי רבים מהפוסקים בענין זה, ובראשם משפחת רעק”א והחתם סופר שלא היו מתענים וכן המנהג בכל קהילות החסידים. בכל מקרה כדאי לפדות את סעודות היום בצדקה, משהו כמו 40 ש”ח. בלאו הכי יש להרבות צדקה ביום זה לעילוי נשמת הנפטר. והעיקר להרבות בלימוד משניות אמירת תהילים לזכרו וזיכוי הרבים ועוד.

בשורות טובות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *