תספורת לאחר השלושים באבלות

רבני בית ההוראה
ז' שבט ה'תשע"ח

שאלה:

באבלות על אביו או אמו ממתי הוא זמן “הגערה” שניתן לגעור באבל לעניין תספורת? והאם ניתן להקל יותר בתגלחת הזקן והשפם?

תשובה:

שלום וברכה

לגבי גילוח הזקן הקלו שאין צורך להמנע יותר משלושים יום, שזה ודאי שיעור גערה, לגבי תספורת הראש, מנהג בני אשכנז להחמיר שלא להסתפר עד חלוף שלושה חודשים מהתספורת האחרונה, ורק אז גוערים בו ומסתפר. הספרדים מקילים יותר, שגם לאחר שלושים יום אם אכן הוא נראה מנוול מועילה כבר גערה.

מקורות:

ראה רמ”א סי’ שצג סעי’ ד, מהר”ם שיק יו”ד סי’ שעא שהשיעור הוא ג’ חודשים מהתספורת האחרונה, אך ראה שם שמנהג העולם להחמיר ג’ חודשים מהפטירה. וראה שדי חמד אבלות אות יט בהרחבה שעל ידי גערה כבר לאחר השלושים מותר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים