נטילת ידים לפני ברכת כהנים

רבני בית ההוראה
28 Tevet 5778

שאלה:

שלום כבוד הרב
מה הדין כהן שנשא כפיו בלי ליטול ידיים ?
תודה

תשובה:

שלום וברכה

נטילת ידים לפני ברכת כהנים היא חובה, וגם מי שנטל ידים בבוקר לפני התפילה ויודע שהן נקיות חייב ליטול שוב, אבל בדיעבד שאין לו מים יוכל לסמוך על הנטילה בבוקר. לא נטל גם בבוקר, אסור לו לעלות לדוכן.

מקורות:

ראה שו”ע סי’ קכח סעי’ ו ומשנה ברורה שם.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *