תחנון ביום של הכנסת ספר תורה

רבני בית ההוראה
27 Tevet 5778

שאלה:

האם נוהגים (בני אשכנז) שלא לומר תחנון במנחה כשעושים הכנסת ס”ת באותו יום? האם יש חילוק אם הכנסת ס”ת לפני או אחרי שקיעה?

תשובה:

שלום רב

כאשר השמחה נערכת מבעוד יום לפני השקיעה והקהל מתאסף תחילה לתפילת מנחה בחגיגיות, אין אומרים תחנון בתפילה זו. מעבר לכך יש לומר תחנון כרגיל.

מקורות:

ראה פרי השדה ח”ג סי’ קפד.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *