מחוסר אמנה

שאלה:

שלום רב השאלה דחופה לי אני התעניינתי ברכישת דירה לפני כ4 חודשים עסקתי בעניין חודשיים ברצינות ואח"כ כשהתברר לי שיש שם כל מיני בעיות המשכתי לעסוק בזה על אש נמוכה מתוך ידיעה שאולי הנכס יימכר
במקביל התחיל לעסוק בזה אדם נוסף וגם התמהמה מלהחליט בגלל הבעיות לפני כשבוע וחצי החלטתי שאני מעוניין בדירה ודיברתי עם בעל הנכס והוא הביע הסכמתו לחתום איתי כמו"כ קיבלתי עדכון מהעו"ד שהקונה השני ירד מזה
ביום חמישי האחרון כשהתקשרתי לסכם זמן חתימה וכו' נודע לקונה השני שאנו סוגרים והוא התחיל להפעיל לחץ שהוא בעצם לא ירד וכדו' המוכר לא התנער ממני וסיכם שמי שיכין צק בנקאי ראשון הוא ייקח בשעה 4:30 היה בידי ציק בנקאי ודיברתי עם העו"ד לבוא לחתום ואז הע"וד שלו אמר לי שאין לו זמן עכשיו מבחינה טכנית וסיכם איתי על שישי בשעה 10
לקונה השני שנודע ע"כ התחיל להשתולל ולהפעיל לחץ גדול על המוכר והמוכר השתכנע וחזר בו מהסכמתו למכור לי את הדירה האם יש לו בזה איסור מחוסר אמנה ???
אציין שהמוכר מודה שבעצם אני זה שסגרתי סופית ראשון

תשובה:

שלום וברכה,

מצאנו שני איסורים שאסור לחזור מהבטחתו. א. מחוסרי אמנה. ב. עני המהפך בחררה ובא אחר ונטלה נקרא רשע.

האיסור של מחוסרי אמנה קיים הן אצל המוכר שהבטיח למכור, הן אצל הקונה שהבטיח לקנות. אם השני מציע מחיר גבוה ממחיר הראשון, כתבו הפוסקים שמותר למוכר למכור לראשון, למרות הבטחתו. במקרה שלך שהקונה הראשון סגר עם המוכר, אם המוכר לא אמר בפירוש שימכור לו, אלא הקונה הסכים לקנות, אין איסור מחוסרי אמנה אצל המוכר למכור לאחר.

האיסור השני, כתבו הפוסקים שאיסור עני המהפך קיים רק אצל הלוקח ולא אצל המוכר, ומוכר שסיכם עם לוקח ראשון, אין אצלו את האיסור של עני המהפך למכור לשני. אך אסור לקונה השני להפציר במוכר לסגת מהעסקה עם הראשון ולמכור לשני.

מקורות:

פרטי הדין של מחוסרי אמנה ראה שו"ע חו"מ סימן רד. כשמצי מחיר גבוה ראה סמ"ע סימן שלג ס"ק א.

פרטי הדין של עני המהפך ראה סימן רלז.

איסור עני המהפך אצל המוכר ראה בשו"ת מהרש"ל (סי' לו) כתב: אבל אם שמע האחד מן זה המוכר שאינו רוצה למכור או להשכיר לזה המהפך בה, ק"ו אם זה המוכר או המשכיר מקדים ומתחיל עם האחר שיקנה או ישכיר ממנו, ואפילו ידע שהראשון היה מהפך בה, מאחר שאינו רוצה זה המוכר למכור לראשון אם כן אין בו דין רשע כלל מאחר שהראשון לא זכה בה כלל רק תקנת חכמים. עכ"ל. מבואר שאין איסור עני המהפך אם המוכר פונה לקונה אחר, והאיסור נאמר רק על הקונה. ועי"ש שהביא ראיה לדבריו מדברי התוס' בקידושין (נט, א ד"ה עני המהפך), וכן מוסכם בפוסקים נוספים: הנחלה ליהושע (סי' כט), שו"ת אבני נזר (חו"מ סימן יז) ושו"ת מהרש"ג (סי' קיז).

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

חפשו מאמר

מדריכים הלכתיים

חפשו מדריך הלכתי

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל