השתתפות בחופה בתוך שנת אבלות

רבני בית ההוראה
כ' טבת ה'תשע"ח

שאלה:

שלום וברכה כבוד הרבנים
אני באמצע שנת אבל על אמי ע”ה, הזמין אותי חבר לחתונת בנו, מדובר בחבר שיש לי הרבה הכרת הטוב כלפיו ואמרתי לו שאולי אגיע להשתתף רק בחופה והוא רוצה לכבד אותי להיות אחד מעדי הקידושין, הם עושים החופה בתוך האולם (עדות המזרח) על יד התזמורת. השאלה האם אפשר להשתתף, מדובר על השתתפות בחופה לחוד
תודה

תשובה:

שלום וברכה

לגבי הרב מסדר הקידושין והשושבינים, מצינו שהקלו שיוכלו להשתתף בחופה, ונראה שיש להקל להם אפילו יש שם תזמורת, ראה דרכי משה סי’ שצא ס”ק ב ובש”ך שם ס”ק ה. אולם לגבי העדים לא מצינו קולא זו. ולכן אף שיש שהקלו להשתתף בחופה כאשר אין שם תזמורת, במקרה שאתה מתאר שיש תזמורת בחופה אינני רואה צד להקל. ראה רמ”א שם סעי’ ג.

שירבו שמחות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים