הורדת שפם בעזרת מדבקה

רבני בית ההוראה
י"ח טבת ה'תשע"ח

שאלה:

שלום! האם מותר להוריד שפם של נער בעזרת מדבקה?

תשובה:

שלום וברכה

לגבי תלישת מעט שערות, נחלקו בשאלה זו תנא קמא ורבי אליעזר במשנה במכות דף כ,א ולהלכה פסקו הפוסקים כתנא קמא שאין חיוב על גילוח כל עוד אין זה גילוח אלא ליקוט השערות ותלישתם. בפרט יש להקל בזה בשפם שמעיקר הדין אין בו איסור [מלבד שתי הקצוות כנגד סיום הפה שיש דעות שהן פיאות הזקן].

מקורות:

כך עולה בדברי הרמב”ם בפירוש המשניות שם ובמאירי בקידושין לה,ב וכך כתב הברטנורא במשנה שם שאין הלכה כרבי אליעזר, וכך סתמו הרמב”ם והשולחן ערוך שאין איסור אלא בתער.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *