דילמת הקרונית – חזון איש

רבני בית ההוראה
ט"ז טבת ה'תשע"ח

שאלה:

אדם נוסע ברכבת הוא נמצא לפני התפצלות המסלול הראשון שלו הוא לכיוון חמישה אנשים קשורים והמסלול השני שלו הוא לכיוון אדם אחד האם מותר לו להזיז את המסלול לכיוון האדם האחד או לתת לרכבת לדרוס את החמישה אנשים.
מצד אחד אם הוא יפנה את הרכבת הוא יגרום למות של אותו איש אבל הציל חמישה מצד שני הוא גורם בידו להרג אדם האם מותר לו לשנות מסלול?!

תשובה:

שלום רב,

דילמה זו מוכרת בעולם כ”דילמת הקרונית” (Trolley problem).

למעשה צריכים לדעת שהראשון שהעלה את הדילמה הזו, הוא החזון איש בסנהדרין סי’ סט, וכך כתב שם:

“ויש לעיין באחד רואה חץ הולך להרוג אנשים רבים ויכול להטותו לצד אחר ויהרג רק אחד שבצד אחר, ואלו שבצד זה יצולו, ואם לא יעשה כלום יהרגו הרבים והאחד ישאר בחיים, ואפשר דלא דמי למוסרים אחד להריגה דהתם המסירה היא פעולה האכזרית של הריגת נפש ובפעולת זה ליכא הצלת אחרים בטבע של הפעולה אלא המקרה גרם עכשו הצלה לאחרים גם הצלת האחרים קשור במה שמוסרין להריגה נפש מישראל, אבל הטיית החץ מצד זה לצד אחר היא בעיקרה פעולת הצלה, ואינה קשורה כלל בהריגת היחיד שבצד אחר, רק עכשו במקרה נמצא בצד אחר נפש מישראל, ואחרי שבצד זה יהרגו נפשות רבות, ובזה אחד, אפשר דיש לנו להשתדל למעט אבדת ישראל בכל מאי דאפשר, והלא לולינוס ופפוס נהרגו בשביל להציל את ישראל כמש”כ רש”י תענית י”ח ב’ ד”ה בלודקין, ואמרו שאין כל ברי’ יכולה לעמוד במחיצתן, מיהו הכא גרע דהורג בידים, ולא מצינו אלא דמוסרין, אבל להרוג בידים – אפשר דאין הורגין. והא דהרגו שבע בן בכרי, דמורד במלכות היה. ומיהו צריך עיון בתוספות”.

כלומר, במקרה שאין מדובר במשהו שייחשב כפעולה הריגה אלא כפעולת הצלה, יהיה מותר להטות את הרכבת לכיוונו של האדם האחד ולהציל את החמישה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *