מליחת כבד בתוך כלי

רבני בית ההוראה
1 Tevet 5778

שאלה:

פיזרתי על הכבדים לפני הצלייה מלח (רגיל -לא גס) והנחתי בצלחת עמוקה ( לא מנוקבת) ולאחר מכן צליתי מה דינם?

תשובה:

שלום וברכה

לכתחילה אין לעשות זאת, אבל בדיעבד שנעשה – אין צורך להכשיר את הצלחת, בפרט שמן הסתם מלחת רק מעט מלמעלה.

מקורות:

ראה רמ”א סי’ סט סעי’ א שמנהג בעלמא הוא שלא להשתמש בכלי שמלחו בו בשר כל שלא שההה בו כ”ד שעות, וראה חכמת אדם כלל ל סעי’ ו, שדין זה אמור רק בכלי המיועד לכך, ואילו בכלי שמלחו בו באופן אקראי לא החמירו להכשירו.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *