קריעה על גדול הדור

רבני בית ההוראה
כ"ד כסלו ה'תשע"ח

שאלה:

שלום. האם לקרוע את הבגדים בשמיעת בשורת פטירת גדול הדור?

תשובה:

שלום רב,

מעיקר הדין ודאי יש לקרוע כפי שנפסק בשו”ע יו”ד סי’ שמ סעי’ ז’. אולם הלכה למעשה לא נוהגים לקבוע אלא אם כן הוא רבו כפי שכתב בסעי’ ח’.

ראה ברמ”א שם שכתב: “יש אומרים שאין קורעין על חכם, אלא א”כ הוא רבו או שיודעים משמועותיו שחדש, דהיינו רבו, וכן נהגו להקל במדינות אלו”. ועל כך כתב הש”ך: ומשום הכי אני תמה שלא נהגו לקרוע אפילו על חכם שיודעין משמועותיו שחדש ואפי’ על גדול ממנו ואין להם על מה שיסמכו ואולי ס”ל דלא נקרא ת”ח אלא כשיודע דבר הלכה בכל מקום ואפי’ במסכת כלה כדאיתא בש”ס וכבר כתב האגודה פ”ק דחולין דעתה בעונינו אין ת”ח דהא אין יודע אפי’ במסכת כלה עכ”ל והביאו מהרי”ל ומהרי”ו בתשובותיהם”. והניח בצ”ע.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים