ישראל שמקבל ברכת כהנים- אם מקיים מצוה לדעת החרדים גם כשלא מתכוון לשם מצוה

רבני בית ההוראה
כ"ג כסלו ה'תשע"ח

שאלה:

ידוע דעת החרדים (הובא בבאה”ל ריש סי’ קכ”ח) לענין ברכת כהנים, שישראל שמקבל ברכה מהכהנים גם מקיים מצות עשה. יש להסתפק אם ישראל מקיים המצוה בעצם מה שהוא מתכוון לקבל הברכה (אף שהוא לא ידע שזה מצוה בכלל), או רק כשהוא מתככון לשם מצוה הוא מקיים מצוה זו (כדקי”ל בעלמא שבמצות דאורייתא מצוות צריכות כוונה)? יש נפקא מינא גדולה בזה…

תשובה:

מסתבר כדבריך שאכן הכל תלוי בגדרים של מצוות צריכות כוונה המבוארים במשנה ברורה בסי’ ס. עיי”ש.

ערב טוב וחנוכה שמח.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *