קניה באינטרנט ביום אידם

רבני בית ההוראה
כ"ב כסלו ה'תשע"ח

שאלה:

האם יש להחמיר לא לקנות באינטרנט מגויים ביום אידם, והאם יש להחמיר בנוצרים ביום ראשון בשבוע?
ומה הדין במכירות בארץ וכד’ שיש אבל רווחים לבעלי החברה שהם לפעמים גויים, או למותג וכד’, כגון מכירות סוף השנה למנינם?

תשובה:

שלום רב,

היום לא נוהגים להחמיר שלא לקנות מהם ביום חגם. ראה שו”ע יו”ד סי’ קמח סעי’ יב, וכך הוא המנהג. ראה גם בדברי הראשונים בע”ז ב,א  שכתבו כמה נימוקיםף שהיום מותר. ושאין להחמיר בזה בזמן הזה, או מפני שכיום אינם עובדי עבודה זרה רק עושים מנהג אבותיהם (תוספות שם ב,א) או מפני שיש בזה משום איבה (תוספות רא”ש ור”ן שם), או מפני שיש בזה חיי נפש שביניהם אנו יושבים ואנו מתפרנסים מהם תמיד (רמב”ן ריטב”א ומאירי שם) ועוד טעמים אחרים במאירי שם.

ביום ראשון ודאי שמותר, הסוגיה בגמרא שם מדברת רק על יום אידם.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *