תלישת שערות לבנות מתוך שחורות לגבר

רבני בית ההוראה
כ"א כסלו ה'תשע"ח

שאלה:

שלום וברכה
האם מותר לגבר לתלוש או לגזור שערה לבנה אחת בתוך הרבה שערות שחורות? (והאם ניתן להקל לגבר בשידוכים?)
תודה רבה לכם

תשובה:

שלום וברכה

ברמב”ם הלכות עבודה זרה פרק יב מבואר שזה איסור תורה:

ז”ל: לא יעדה איש עדי אשה כגון שילבש בגדי צבעונין וחלי זהב במקום שאין לובשין אותן הכלים ואין משימים אותו החלי אלא נשים הכל כמנהג המדינה, איש שעדה עדי אשה ואשה שעדתה עדי איש לוקין, המלקט שערות לבנות מתוך השחורות מראשו או מזקנו משילקט שערה אחת לוקה מפני שעדה עדי אשה, וכן אם צבע שערו שחור משיצבע שיער לבנה אחת לוקה.

במקרה של מראה חריג, נגע לבן או הלבנה בגיל צעיר מאוד, הכרתי אדם שהתיר לו הגרש”ז אויערבך לצבוע את השיער לצורך שידוכים, אבל שוב, זה לא המקרה שציינת אלא במקרה חריג שגורם בושה וניכר מאוד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *