חלאקה לילד בגיל שלוש – מקורות וטעמים

רבני בית ההוראה
י"ח כסלו ה'תשע"ח

שאלה:

רציתי לשאול היכן ניתן למצוא התייחסות לכך ששיער על ילד מעל גיל 3 הינו טומאה ואולי אף סכנה בשבילו אם לא מספרים אותו קרוב לגיל 3

תשובה:

שלום וברכה

שיער אינו טומאה אבל על פי סוד יש בו “דינים”, שיער הראש הוא דין ושיער הזקן הוא רחמים, י”ג מכילין דרחמי. לכן על פי סוד יש להסיר את שיער הראש ורק הפיאות נשארות כדי להשאיר שורש לדין שהוא נצרך בעולם הזה, ובשיער הזקן על פי קבלה לא נוגעים [על פי הלכה אין איסור כאשר זה נעשה בדרך המותרת ללא השחתה].

עד גיל שלוש יש שנהגו שלא להוריד את השיערות, על פי הפסוק שלוש שנים ערלים יהיו לכם.

מקורות:

על המקורות למנהג החלאקה ראה בנטעי גבריאל , באריכות בנושא ראה מאמרו של הרב בצלאל לנדוי ז”ל בקובץ זכור לאברהם (תשנג) ראה כאן: חלאקה. וראה בקונטרס “החלאקה” עמ’ 12 הערה ג שכן המנהג גם בין הספרדים, ושהגרב”צ אבא שאול הקפיד על כך (אם כי הקפיד שיהיה בשנה השלישית דווקא ביום לג בעומר ע”ש) וראה שו”ת יחוה דעת ח”ה סי’ לה (ולא ציין המנהג בין הספרדים, אך נראה מדבריו שאף בין הספרדים נהגו כן), וע”ע בשו”ת מים ההלכה (ח”א סי’ עח) שהביא בשם הר”י קאפח (בספרו הליכות תימן) שגם בין התימנים נהגו להקפיד על השנה השלישית דווקא, ועי’ שו”ת עשה לך רב (לרח”ד הלוי ח”ח סי’ נב) שכתב שבמקומות שנהגו כן ורוצים לספר את הילד קודם שלש שנים צריכים לעשות התרת נדרים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים