גבינה שנפלה למחבת שניצלים

רבני בית ההוראה
י"ח כסלו ה'תשע"ח

שאלה:

נפל חתיכה של גבינה לתוך מחבת בשרי באמצע שהיו מטגנים בשר עוף [שניצל], ואין שיעור בהשמן כדי ששים נגד הגבינה, אבל אם מצרפים יחד גם כל החתיכות של בשר עוף אז יש שיעור ששים נגד החתיכה, האם כולם מצטרפים יחד. [ומדובר בטיגון רגיל ולא בשמן עמוק, והחתיכות היו רק מקצתן בתוך השמן]. ונא לפרט אם יש חילוק לבני ספרדים ולבני אשכנזים. תודה.

תשובה:

שלום וברכה

כאשר החתיכה כולה מחוץ לרוטב [כגון שהיא מונחת על גבי חתיכה אחרת [זה לא המקרה שלך] היא לא מצטרפת לשיעור שישים, ראה שו”ע סי’ צב סעי’ ב ונו”כ שם, אולם כאשר חציה ברוטב וחציה שלא ברוטב נחלקו בזה הראשונים, ראה דרכי משה שם סעי’ ג מחלוקת ר”י ורש”י, וראה ט”ז שם ס”ק ב. להלכה פסק הט”ז שם כרש”י שהחתיכה אינה מצטרפת ואילו הש”ך פסק כר”י, ולהלכה פסקו ערוך השלחן וכף החיים שם [אשכנזים וספרדים…] לחומרא לכל צד כיון שהוא ספקא דדינא, ובחכמת אדם כלל מד כתב להקל במקום הפסד מרובה.

אמנם בס’ קצור שו”ע ערוך של הרב פויפר בשר בחלב עמ’ מב כתב, שאין להחמיר אלא בבשר בהמה שהוא ספק דאורייתא, אבל בבשר עוף שהוא ספק דאורייתא ודאי יש לסמוך על שיטת ר”י שכל האחרונים נקטו כדבריו.

יום נעים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים