מה הסיבה שהולכים עם ציציות בחוץ?

רבני בית ההוראה
ט"ז כסלו ה'תשע"ח

שאלה:

שלום וברכה לכבוד הרב.
מה טעמם של דעת הסוברים שצריך להוציא ציציות בחוץ?

תשובה:

שלום רב,

כתב בשו”ע (או”ח סי’ ח’ סעי’ יא): “עיקר מצות טלית קטן, ללובשו על בגדיו, כדי שתמיד יראהו ויזכור המצות.

ועל כך הביא המשנה ברורה בס”ק כו: יראהו – כמה דכתיב וראיתם אותו וזכרתם וגו’ ואותן האנשים המשימים הציצית בהמכנסים שלהם לא די שמעלימין עיניהם ממאי דכתיב וראיתם אותו וזכרתם וגו’ עוד מבזין הן את מצות הש”י ועתידין הן ליתן את הדין על זה, ומה שאומרים שהולכים בין הנכרים לזה היה די שישימו הציצית בתוך הכנף ואלו היה להם איזה דורון ממלך ב”ו שחקוק עליו שם המלך כמה היו מתקשטים בו לפני האנשים תמיד וק”ו בציצית שמרמז על שם ממ”ה הקדוש ברוך הוא וכדלקמן בסימן כ”ד ס”ה כמה מתכבד האדם הנושא שמו עליו ואמרו חז”ל הזהיר במצות ציצית זוכה ורואה פני השכינה ומשמע מן הכתובים דהיהודים שישארו לעת קץ יהיו מצויינים במצוה זו כמה דכתיב ובאו עשרה אנשים מכל לשונות הגוים והחזיקו בכנף איש יהודי וגו’ ואמרו חז”ל ע”ז כל הזהיר במצות ציצית זוכה ומשמשין לו שני אלפים ושמונה מאות עבדים וכו”.

 

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *