זקן שמחל על כבודו / קימה בפני זקן באמצע הלימוד

רבני בית ההוראה
י"א כסלו ה'תשע"ח

שאלה:

בסד
מה הדין זקן שמוחל על כבודו האם צריך לקום בפניו
והאם בשעת לימוד נאמר שהעוסק במצוה פטור מלקום בפניו?

תשובה:

בשולחן ערוך יו”ד סימן רמ”ד סעיף י”ד נפסק שזקן שמחל על כבודו, כבודו מחול, ואין חיוב לכבדו, אמנם צריך לדעת שעל אף שאין חיוב לכבדו, וודאי שמי שמכבד אותו מקיים מצווה, אלא שאינו חייב לכבדו, ולכן כתב השולחן ערוך שאפילו אם מחלו על כבודם מצווה לכבדם ולקום בפניהם קצת, אבל במקרה שהזקן מקפיד ורוצה שלא יקומו לכבודו, רצונו של אדם זהו כבודו, ואין לקום לכבודו, שהרי הוא מצער אותו, ואינו מכבד אותו בכלל.

לגבי תלמיד חכם מבואר בשו”ע סי’ רמד סעי’ יא שגם באמצע הלימוד צריך לקום, ולכאורה נראה שכך גם בפני שאר זקנים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *