קלף כשר לספר תורה

רבני בית ההוראה
1 Kislev 5778

שאלה:

האם יש בעיה לכתוב ספר תורה על הצד השעיר/החלק,של עור בהמה?

תשובה:

שלום וברכה

ספר תורה מעיקר הדין נכתב על גויל, שהוא כולל בתוכו את שני חלקי עור הבהמה – הקלף והדוכסוסטוס, והכתיבה היא על הצד השעיר. תפילין כותבים על קלף ומזוזה על דוכסוסטוס, להלכה הדוכסוסטוס הוא החלק הקרוב יותר לבשר, והקלף קרוב יותר לשיער, לכן אגב ספר תורה שנכתב על קלף כשר ועל דוכסוסטוס – פסול.

מקורות:

ראה קסת הסופר סי’ ב סעי’ ח.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *