שכרתי דירה ואח”כ התברר שעגלת תינוק בקושי רב עוברת דרך המדרגות

רבני בית ההוראה
כ"ד חשון ה'תשע"ח

שאלה:

שכרתי דירה ואחר כך התברר שהעגלה של התינוק בקושי גדול מאוד אשפר להורידה לדירה דרך המדרגות. גם מאבדים את היציבות בסיבוב המדרגות כשיורדים עם חפץ קצת כבד כמו קניות או תינוק ולאשתי בהריון זה פשוט מסוכן. התברר שהמדרגות לא עומדות בתקן של הבניה. עוד בעיה היא שאי אפשר להכניס ריהוט קצת גדול דרך המדרגות כי הם מאוד צרות שזה גם לא לפי התקן. וברור שהיה אפשר להכניס בכל בית אחר ריהוט כזה.
הבעל הבית אומר לי שאני ראיתי את המדרגות. אכן ראיתי וירדתי בלי להרגיש כלום, אבל לא העלתי על דעתי כל הנ”ל עד שגרתי שם.
מה הדין במום שכזה, שראיתי בעיני את המדרגות אבל לא חשבתי שא”א לעשות הנ”ל כי אני לא מהנדס…
האם זה מקח טעות כדי לצאת מהדירה.

תשובה:

שלום רב,

לדעתי על הבדל  שלא שמים לב אליו לא מקובל לבטל את המקח ואין זה נחשב מום.

במקרה שהמום גלוי, מבואר בריטב”א הובא בשער משפט (סי’ רלב סק”ב) ובסמ”ע (סי’ רמה ס”ק טז) שהלוקח אינו נאמן לומר שלא ראה את המום ובמקרה הזה  שבו השוכר חשב שיוכל לסבול ולא יפריע לו ומתגלה שזה מפריע אין כאן מקח טעות כיוון שבמצב הפיזי של המקח אין שינוי ממה שהיה מדובר שיהיה. והשאר, נחשב לדברים שבלב. שאין שום אומד ברור מלכתחילה על שינוי דעתו העתידי של השוכר. (וראה שו”ת הרשב”א סי’ א אלף קכז הובא בב”י סי’ רלב ומשפט שלום סי’ רכב ס”ק ד, וסי’ רלב ס”ק ג).

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים