האם מותר להרוג את הכלב מסוכן של השכן

רבני בית ההוראה
כ"ד חשון ה'תשע"ח

שאלה:

שלום לכבוד הרבנים
יש ברחוב שלנו שכנים עם כלב בחצר ולא קשור. במקרה הטוב הוא נובח בצורה מאוד מפחידה מעבר לגדר וזה ממש מפחיד. קורה לא אחת שהוא בורח מהשער ואז הוא מפתיע את השכנים בנביחות ובנסיונות לנשוך. זה כלב יחסית קטן אבל הנביחות שלו ונסיונות הנשיכות שלו ממש מפחידות.
דברנו עם בעלי הכלב ושום דבר לא עוזר. הם טוענים שהוא לא עושה כלום. ניסינו דרך הפיקוח העירוני וכל עוד אין סימני נשיכה הם לא מתערבים.
מה ניתן לעשות מבחינה הלכתית. זה ממש כלב רע.
תודה

תשובה:

שלום רב,

לפי הלכה אם הכלב מפחיד את הקטנים או את השכנים, ומאיים בנשיכות, והבעלים לא קושרים אותו, או שלפעמים משחררים אותו, מותר להרוג לו את הכלב.

התשובה מתייחסת לפן ההלכתי, מבחינה חוקית הדבר פלילי, ואני לא מציע לך להסתבך עם בעל הכלב, ותראה אופן טוב להסתדר עם הבעלים.

בהצלחה.

מקורות:

כתב הרמב”ם (הלכות גזלה ואבדה פרק טו הלכה יז): חתול רע שהורג את הקטנים אסור לקיימו ואין בו משום גזל ואין בו משום השב אבדה אף על פי שעורו מועיל אלא כל המוצאו זכה בו והורגו והעור שלו. דייק בהגהות רד”ע [והביאו בהלכה למשה] מדברי הרמב”ם שכתב שהורג ולא כתב הרג, מוכח שא”צ להמתין עד שיהרוג, אלא עצם העובדה שיכול להרוג מור להורגו. השו”ע סימן רסו ס”ד הביא את דברי הרמב”ם ושינה בלשונו, ותחת הורג כתב מזיק לקטנים. נראה שסובר שחיה שמסוגלת להזיק מצווה להורגו.

והגדר של כלב רע, כתב בספר ים של שלמה (בבא קמא פרק ז סימן מה): כלב רע, היינו סתם כלב, שהוא מנבח על כל מי שאינו מכיר. ומחמת נביחתו הוא קרוי רע, אף שאינו נושך.

משמע שכלב רע שנובח ומפחיד את הבריות מותר להורגו.

עוד יש לדייק כן מדברי השו”ע סימן שפב, ששור שהיה עומד להריגה מפני שמזיק את הבריות, אסור לאחר להרוג את השור שלא מרצון הבעלים, מאחר וגוזל מצווה מהבעלים. משמע שאם הבעלים הכריזו שאינו מעוניין להרוג את השור, מצווה על אחרים להורגו.

ואל יקשה בעיניך שבשו”ע סימן תטז כתב שכדי לסתור את כותל חברו שמט ליפול צריך התראה בב”ד דוקא, ששם מדובר שלא ידע הבעלים שהכותל מסוכן, אבל אם ידוע לו שהוא מסוכן אינו צריך התראה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים