אשה שספרה שבגדה וחזרה בה לאחר שבעלה בא לעזוב הבית

רבני בית ההוראה
כ"ד חשון ה'תשע"ח

שאלה:

שלום, שאלה דחופה ביותר, אשה שספרה לבעלה ששכבה עם גבר אחר שהיתה עימו בקשר זמן רב, אולם טוענת שבגדה רק פעם אחת, ובעלה האמין לה ויש רגלים לדבר שמעשיה פרוצים וכו’, ואחרי כמה ימים כשבעלה בא לעזוב את הבית בעיקבות דבריה, חזרה בה האישה וטוענת שסתם אמרה כן ובאמת לא שכה עימו, האם יכול להאמין לה או שכבר שוויה נפשיה חתיכה דאיסורה, והאם צריכה בירור בפני דיינים, יורונו רבותינו, תודה מראש

תשובה:

שלום רב,

האישה הרי אינה נאמנת כמבואר בסוגיה בנדרים צ’. אמנם במקום רגלים לדבר מבואר שהיא נאמנת, ראה סי’ קטו סעי’ ו’, אבל השאלה היא מה זה רגלים לדבר, מה הוא ראה מעצמו – איזה רגלים לדבר. ואם זה מתאים למה שהיא אומרת. לדוגמא, אם הוא ראה רגלים לדבר ביום מסויים, אולם אותו זנות שהיא מספרת עליו היה שנה לאחר מכן (שהרי הייתה עימו בקשר זמן רב), אין זה נחשב לרגלים לדבר על עצם הזנות. ראה בשו”ת אגרות משה (אבה”ע ח”א סי’ יד) מה שביאר שלמעשה הבעל לא יכול להאמין לה אא”כ מדובר באישה שהוא מאמין לה לכל דבריה והביא לכך דוגמא של בתו של רב פפא. לכן, אם היא היתה עומדת בטיעוניה שאכן זינתה והבעל בוחר להאמין לה ולעזוב ולהתגרש, אף אחד לא ימנע זאת מהם, שהרי האישה עומדת וצווחת שהיא אסורה לו, והוא מסכים לגרשה, א”כ אף אחד לא יעמוד בדרכם. אולם אם היא חזרה בה ונתנה אמתלא לדבריה, בכה”ג מלמדים אותו שלא להאמין לה, אבל כמובן שזה הרבה תלוי ברגלים לדבר. לכן, למסקנה הבעל צריך להתקשר ולהסביר בדיוק מה אירע כדי שנוכל להשיב לו במדוייק.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים