הפסיק בין שברים לתרועה יותר מכדי נשימה

רבני בית ההוראה
י"ח חשון ה'תשע"ח

שאלה:

שלום רב
תוקע שתקע תקיעה-שברים של תשר״ת בכשרות, ואחר
כך ניתבלבל וניסתפק איפו הוא ומה תקע,והימתין יותר מ״שלום עליך רבי״ דהיינו יותר משלוש שניות, האם חוזר לראש תשר״ת או ממשיך ליתקוע תרועה-תקיעה.
(כי התקיעה ראשונה והשברים היו בכשרות.)
מתי התוקע חוזר לראש בדרך כלל למרות שתקע קול אחד או שתי קולות בכשרות.
תודה. מימון.

תשובה:

שלום וברכה

הנושא כאן אינו הפסק של כדי דיבור שלום עליך רבי, יש כאן כללים אחרים, של הפסק של נשימה אחת ושתי נשימות, ולכן אם הפסיק יותר משיעור זה, עליו לחזור ולתקוע מתחילת הסדר. ראה שו”ע סי’ תקצ סעי’ ד.

5 תגובות

  ויקטור:

  נראה לי שמסימן תק”צ ס”ח מוכח שממשיך את התקיעות ולא חוזר לתחילת הסדר, כיוון שלא היה הפסק בתקיעה שאינה ממין הענין. וכן נראה מסימן תקפ”ח ס”ב ששהייה של שתיקה לא חשיבה הפסק כדי לחזור לראש הסדר. בברכה, ויקטור בוחניק רחובות.

  רבני בית ההוראה:

  השאלה היתה על תשר”ת בדוקא, המקורות שהבאת אינם בתשר”ת, והבדל גדול יש ביניהם.

  ויקטור:

  יישר כח.
  מחילה,
  עיין בסימן תק”צ במשנ”ב ס”ק ל. ושם בביאור הלכה שכותב שהוא הדין בתשר”ת. ושם הביא בשם הט”ז שאם תקע תרש”ת שהקדים תרועה לשברים הפסיד גם תקיעה ראשונה. ובמשנ”ב כתב שיש מקילין ולא הפסיד תקיעה ראשונה. לכן נראה שה”ה בניד”ד שאם הפסיק רק בשתיקה חוזר רק על שברים תרועה ולא על התריעה הראשונה. ובכלל הסברא שלי אומרת: שכיוון שרק שהה בשתיקה למה הפסיד גם את התקיעה הראשונה ? בברכה, ויקטור בוחניק רחובות.

  רבני בית ההוראה:

  עכ”פ ודאי חוזר על השברים.

  ויקטור:

  יישר כח.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *