שעטנז באשה ברשות הרבים – האם צריכה לפושטו?

רבני בית ההוראה
ט"ז חשון ה'תשע"ח

שאלה:

שעטנז באשה באמצע הרחוב.האם אותו הדין כמו איש.מבחינת צניעות.

תשובה:

שלום וברכה

בס’ שעטנז כהלכתו עמ’ יז דן בשאלה זו בארוכה, ומצדד מכמה טעמים להקל שאינה חייבת לפושטו בשוק באופן שתשאר שלא בצניעות, משום שהיא מכשילה אחרים בראיות אסורות, ומשום שהיא אנוסה מחמת איסור צניעות, ומשום שאולי זה נחשב שמטרת הלבישה מעתה ואילך אינה לצורך הנאה אלא כדי למנוע אחרים מאיסור, ומסקנתו לדינא להקל, אף שלא ציין בזה מקורות ברורים.

ערב טוב.

תגובה אחת

    הרשעלע אבילאה:

    אולי יש לצרף גם השיטות המובאות בתוס’ ביבמות ד. דאין איסור כלאים בנשים כיון דאין חייבות בציצית ע”ש??

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *