קללה על סופרי סת”ם?

רבני בית ההוראה
26 Tishrei 5778

שאלה:

האם
סופרי סתם יש עליהם קללה שלא יתעשרו בחיים

תשובה:

שלום וברכה

אכן בפסחים נ ע”ב מבואר שאנשי כנסת הגדולה התענו כ”ד תעניות והתפללו על סופרי סת”ם שלא יתעשרו כדי שלא יפסיקו לכתוב..

בהצלחה.

2 Comments

    משה:

    בס”ד
    אזי מי שלומד ספרות סתם בתור הכנסה נוספת מהצד פוגעת בו בעצם???

    רבני בית ההוראה:

    זה לא פוגע, לא נגזר שיהיו עניים, אלא שלא יתעשרו. זו פרנסה ראויה – מלאכת מצוה, ואשרי מי שפרנסתו באה לו מעיסוק של מצוה ולא מהתבוססות בחיי החולין [מה גם שמצליחים בכך לשמור על קדושת העינים ועל חברה מתאימה].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *