מיגו דזכי לנפשיה במתנת קרקע

רבני בית ההוראה
י"ז תשרי ה'תשע"ח

שאלה:

האם שייך כלל מיגו דזכי לנפשיה זכי לחברי בקנין מתנה בקרקע. מה הדין למעשה?

תשובה:

שלום רב,

אדם שיש לו כמה בעלי חובות, ורוצה אדם זר לתפוס עבור בעל חוב אחד אסור לו לעשות כן כיון שאחרים מפסידים שלא יהיה להם נכסים לגבות.ואם התופס גם הוא בעל חוב יכול לתפוס לחברו, מאחר שיכול לתפוס לעצמו יכול לתפוס לחברו.

במקרה שהלווה מזכה לבעל חוב אחד קרקע על ידי אדם זר, יכול לזכות לבעל חוב האחד, אפילו שהוא אינו בעל חוב, מאחר והוא לא תופס מעצמו אלא בעל הקרקע נותן לו לזכות לבעל חוב.

ולכן בנותן מתנה ומזכה על ידי אחר לא שייך לדין של מיגו דזכי לנפשיה, גם אם יש בעלי חובות אחרים, מאחר והתופס לא בא מעצמו, אלא הלווה מזכה.

מועדים לשמחה

נפתלי בן חיים

מקורות:

עיין בדינים אלו חו”מ סימן קה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *