מיהו רבינו גרשום / ביגמניה ביהדות

רבני בית ההוראה
15 Tishrei 5778

שאלה:

שלום לכבוד הרבנים!
התורה מתירה נשיאת שתי נשים, ובעבר היו כאלו שנישאו לשתי נשים כדוגמת למך, אלקנה, ואשחור אבי תקוע המוזכרים בכתובים, תופעה זו מוכרת בשם הלועזי “ביגמיה”, האם ישנה אפשרות בדת היהודית ל”פוליגמיה” (בלעז), היינו ריבוי נשים משלוש ומעלה? וכן ברצוני לדעת מדוע חל האיסור של נשיאת שתי נשים עד שקם אחד בשם רבינו גרשום שעשה חרם נגד נשיאת שתי נשים, מה טעמו של חרם זה ומדוע הוא נוצר? וכן ברצוני לדעת מיהו רבינו גרשום ובאיזו תקופה חי רבינו גרשום זה היינו באיזו מאה הוא חי בתאריך העברי והלועזי. בתודה מראש!

תשובה:

שלום רב,

אולי נתחיל באותו “אחד” כפי שהגדרת… “רבינו גרשום מאור הגולה”. היה חי באשכנז (גרמניה – צרפת) במחצית השניה של המאה העשירית. ובעצם הוא הראשון המוכר שהיה באשכנזים וממנו המשיכה התורה הלאה עד ימינו. כלומר, בין תלמידיו אנו מוצאים את רבותיו של רש”י, ומשם המשיכה שושלת מוסרי התורה דרך בעלי התוספות עד ימינו, כולל הרבה מאד מתורת הספרדים הגיעו ממנו. חכמי הספרדים הבולטים הם הרמב”ן ורבינו יונה שמהם המשיכה התורה לשאר הראשונים הספרדים (רשב”א, רא”ה, ריטב”א, ר”ן, נימוקי יוסף, ריב”ש, תשב”ץ ועוד) גם למדו אצל בעלי התוספות האשכנזים (בעל האור זרוע) שהם ינקו את תורתם מרבינו גרשום ותלמידיו. זה על רגל אחת רבינו גרשום והשפעת תורתו.

עכשיו אולי יותר קל להבין מדוע גזירותיו שנעשו לפני 1000 שנים משפיעים כה חזק עד ימינו.

מעיקר הדין מותר לשאת גם הרבה יותר משתי נשים. על מלך כתוב בתורה רק לא ירבה לו נשים והכוונה היא לא יותר מ18. אבל כפי שהזכרת רבינו גרשום גזר שלא לשאת שתי נשים (למעט מקרים שהאיש עגון ובסיטואציות מסויימות שאין כאן המקום לפרטן), והסיבה לכך היא משום כדי שלא יקרה מצב שאדם נושא אישה אחת וזונח אותה ונושא אחרת.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *