דופן עקומה

רבני בית ההוראה
ט"ו תשרי ה'תשע"ח

שאלה:

2 דפנות כמין ר שבגג הר’ יש גג מטר לאורך כל הדופן כזה—, והדופן הנ”ל מגיעה עד הסכך. אך הגג הפסול נמצא מעל הסכך הכשר ואיננו בשווה עמו.
1. האם בכגון זה אומרים דופן עקומה?
2. האם גם ירך הר’ צריכה להגיע עד הסכך בשביל שתחשב דופן עקומה, או די שראש הר’ מגיעה עד הסכך, והירך יכולה להיות עשרה טפחים ואז אמרינן גוד אסיק?

תשובה:

שלום וברכה

 1. סכך הסוכה עצמו שהוא פסול נחשב דופן עקומה.
 2. במקרה זה לא נאמר דין דופן עקומה, כיון שיש כאן שתי הלכתות גוד ודופן עקומה, התלויות זו בזו, ותרי הלכתות לא אמרינן.

6 תגובות

 • מאת דוד:

  שלום רב,
  בחזון עובדיה סוכות הביא מחלוקת הטור והר”ן. ובסיום כתב בשם אחרונים ביניהם המ” ב שאם הדופן רחוק פחות משלושה מהסכך הפסול אמרינן לבוד ודופן עקומה, והרב העלה להקל מכוח ספק ספיקא. שאלתי היא אם אמרינן לבוד ודופן עקומה אע”פ ששניהם בדופן והרי זה תרי הלכתא, מדוע לא נאמר גוד ודופן עקומה שלכאורה שלושתם הללמ”מ? והאם אפשר לאמר שכן דעת הרב עובדיה זצוק”ל בזה?
  תודה רבה על הסבלנות וישר כוח על האתר המשכיל!

 • מאת רבני בית ההוראה:

  ההסבר הוא כך: הר”ן כותב שלא אומרים גוד ודופן עקומה, זה ברורה, אלא שנחלקו הביכורי יעקב וגרבי עקיבא איגר בטעם דינו של הר”ן, הביכורי יעקב כתב, שכיון שהרעיון של דופן עקומה הוא שרואים כאילו הדופן מתעקמת, לא שייך לעשות זאת על ידי גוד, ולדבריו בלבוד ודופן עקומה זה בסדר, כי שם באמת רואים אותם סמוכים, ואילו רבי עקיבא איגר סבר שהטעם של הר”ן הוא משום שלא אומרי שני הלכתות ולדבריו אין חילוק בין שני המקרים. נמצא שבדוטפן עקומה וגוד ודאי יש לאסור, והמחלוקת היא רק בדופן עקומה ולבוד.

 • מאת דוד:

  תודה רבה על התשובה,
  מדברי הרב נלמד שאם דפנות הסוכה עשויות מקנים של שתי מדין לבוד והרי הם בגובה עשרה טפ’, וקרוב למטר מהסכך באחד הדפנות מהצד נמצא מתחת למרפסת, ודאי שאין לדון לבוד במחיצה וגוד עד לסכך (שנחשב כסכך פסול מחמת המרפסת) ודופן עקומה והרי היא פסולה לגמרי וברכותיה לבטלה. האם זה נכון?

 • מאת רבני בית ההוראה:

  נכון, גוד ודופן עקומה זה בעיה.

 • מאת דוד:

  אני שואל משום מעשה שהיה באחד מבתי הכנסת ואף אחד לא העיר על כך וישבו שם גם אברכים ובירכו, האם צריך כפרה ואם כן מה לעשות לכפר?

 • מאת רבני בית ההוראה:

  לתקן לשנה הבאה… כמובן אם היה שם סדין עד למעלה זה כבר עוד צירוף, וכן יכול להיות שהיו שם שתי דפנות ועוד טפח חוץ מזה…

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים