לא ילבש באופן שלא רואים ואין כוונתו להראות כאישה

רבני בית ההוראה
י"ג תשרי ה'תשע"ח

שאלה:

האם מותר לגבר ללבוש תחתוני נשים בזמן השינה מפאת נוחות ?

תשובה:

שלום רב,

לא הבנתי את הסיטואציה, אבל אפילו אם כדבריך, אסור. אמנם מדברי הב”ח (יו”ד סי’ קפב) נראה שאין איסור לא ילבש אלא בבגדים שאישה נוהגת להתנאות בהן, והם נועדו לנוי וקישוט, ולכן גם כתב שאם הלבישה אינה כדי להראות כאישה אלא משום צער זה מותר. אולם ראה שם בש”ך שהניח בצ”ע. וע”ע בשו”ת דברי חיים יו”ד ח”ב סי’ סב שהרחיב בזה לאסור בכה”ג. וראה עוד בשו”ת אגרות משה או”ח ח”ד סי’ עה שהוכיח שאיסור לא ילבש שייך גם בדברים שאינם עשויים לנוי וכד’.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *