קניית רכב בשנת אבל

רבני בית ההוראה
י' תשרי ה'תשע"ח

שאלה:

1. האם מותר לקנות רכב בשנת אבל
2. הא מותר לקנות רכב בחול המועד סוכות

תשובה:

שלום וברכה

מותר לקנות כלים חדשים ובכלל זאת רכב בשנת אבל.

אסור לקנות רכב בחול המועד, תמצא לך את הזמן לגשת לסוכנות הרכב לפני החג או לאחריו.

מקורות:

מותר לקנות כל דבר שצריכים בשנת אבל, למעט בגדים חדשים שאין ללובשם בשנת האבל [למנהג האשכנזים].

מעיקר הדין אין חילוק  בין חפצים שמברכים עליהם שהחיינו בשעת קניה כמו מיטה חדשה שהיא לצורך האבל עצמו, לבין חפצים כגון ארון או מיטה לבית לצורך כל בני הבית כיון שמברכים על כך “הטוב והמטיב” ואת שניהם מותר לקנות.

עי’ פני ברוך (סי’ יח ס”ב) שהביא בשם יקרא דחיי להתיר וכן כתב בדברי סופרים (קיצור הל’ אבילות פרק לז סמ”ב) והיינו אפילו למנהג האשכנזים, אולם לא חילקו שם בין קונה לצורך עצמו לצורך בני ביתו, ובאמת שכן מבואר במג”א (סי’ תקנא ס”ק מב) שאין איסור על אבל לומר שהחיינו, ובחי’ חת”ס (על השו”ע סי’ תקנא) הובא קושית הכת”ס שלכא’ מוכח שאָבֵל אינו מברך שהחיינו ממה שכתבו הפוסקים שאבל לא יברך בחנוכה בבית הכנסת על הדלקת נרות של יום הראשון כמבואר בט”ז סי’ תרע”א סק”ח בשם הרמ”מ, ותירץ שיש חילוק בין בית הכנסת שלא יברך לבין הדלקה ביתו מברך שהחיינו [שלא גרע ממש”כ השו”ע בדיני בין המצרים שבמצוה עוברת מברך] ועי’ שע”ת סי’ תרעא סק”י שג”כ כתב ליישב כן).

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים