סיכם שכירות בע"פ וקיבל הצעה לדירה בחינם

שאלה:

שלום לכם

מקרה שהיה מעיו"כ האחרון.

אדם ביקש לשכור דירה ליד הישיבה בה למד כדי להתפלל בישיבה ביום כיפור, מישהו הציע לו דירה ב100 ש"ח עבור זה. וסגרו בע"פ על זה. ובערב יו"כ מישהו אחר פנה אליו שהוא לא יהיה בביתו ביו"כ ומוכן לתת לו את הדירה בחינם.
אותו אדם החליט להשאר עם האדם שהוא סגר איתו כבר, אבל רצינו לשאול בשביל ידיעת ההלכה, האם באמת היה אפשר לבטל את ההסכם עם הראשון וללכת לשני, שהרי השני נותן בחינם, או שיש כאן לכל הפחות בעיה של מחוסרי אמנה.

תודה רבה

תשובה:

שלום רב,

מחלוקת האם שייך מחוסר אמנה במקרה שלבסוף לא היה צריך. ולהלכה אפשר להקל כדעת המתירין. אך מדת חסידות שלא לחזור בו. ועיין בהרחבה במקורות.

חג שמח

נפתלי בן חיים

מקורות:

החוזר מדיבורו נחשב ל'מחוסרי אמנה'. ונחלקו הראשונים כשהשתנה השער האם גם אסור לחזור. רוב הראשונים סוברים שגם בזה אסור לחזור. ויש סוברים שמותר לחזור. הרמ"א חו"מ סו"ס רד הביא את שתי בשיטות והעלה להלכה שאסור לחזור בו. אמנם הש"ך ציין לחולקים, והקצות סימן רכא מבאר שדעת הש"ך לחלוק על הרמ"א ולהתיר. וכן נראה דעת הקצות שם שמתיר. וכ"פ הערוך השלחן. והסיק הערוך השולחן שמדת חסידות שלא לחזור בו.

עד עתה דברנו כשהשתנה השער. ויש לדון במקרה שלא השתנה השער אלא השתנה המצב – שעכשיו איו צריך למקח שסיכם לקנות, האם דומה להשתנה השער. עיין בסמ"ע סימן שלג ס"ק א באדם ששכר פועלים ועתה אינו צריך למלאכתם, הסמ"ע דימה זאת למחלוקת הנ"ל. מבואר שגם אם השתנה הנסיבות לצורך הדבר דומה להשתנה השער, ותלוי במחלוקת הנ"ל ומדת חסידות להחמיר.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל