סוכה תחת רשת

רבני בית ההוראה
י' תשרי ה'תשע"ח

שאלה:

בס”ד

שלום הרב!

יש רב בקהילה שבונה את הסוכה מתחת לרשת . רציתי לדעת האם סוכה זו כשרה.
הסוכה נבנית בקומה העליונה במקום פתוח. ועל מנת שלא יזרקו שכנים דברים לקומה זו הם שמו רשת. הרשת מכסה על כל הקומה (מעין כיסוי ) .
הרשת עשויה מחוטים ויש בה הרבה דלתונים (כל דלתון הינו 4 סמ על 4 סמ) , כמין גדר כמו בארץ רק שהוא מכסה בצורה ריבועית את כל האזור ומתחתיו נבנה הסוכה (הרשת לא קשורה לסוכה לא בדפנות ולא בסכך)
האם מותר לברך ולשבת בה? האם כשרה?

תשובה:

שלום רב,

אם הרשת אינה צפופה ובאופן ברור גם אם נבטל את כל הסכך שכנגד החוטים עדין ישאר צילתה מרובה מחמתה היא כשרה.

מקורות:

ראוי לשים לב, יכול להיות עם דבר כזה, שני נידונים.

יש נידון בפוסקים האם חבלים פוסלים את הסכך שמתחת מחמת דין “לבוד” כלומר, האם אנו אומרים דין לבוד להחמיר, ולמעשה אם יש פחות מג’ טפחים בין חבל אחד לשני, יתכן שאנו מסתכלים על זה כסתום. וממילא זה פוסל את הסכך. אולם זה לא ברור שאכן אנו אומרים דין לבוד להחמיר. ובנוסף ידוע מה שאמר הגרש”ז אוירבך זצ”ל על חבלי כביסה בשם הריטב”א, כי במקום שאנו מעוניינים דווקא שישאר ריווח לא אומרים לבוד. ממילא בחבלי כביסה שאנו רוצים שישאר ריווח בין חבל אחד למשנהו, לא אומרים לבוד כלל. לכן, רק המחמירים שמים סכך על חבלי הכביסה כדי לפטור בעיה זו. אולם מעיקר הדין, הסוכה כשרה, ונראה שכך גם בנדון שלך רצו בדוקא להשאיר פתוח בשביל אויר ואור.

אלא שבמקרה הנוכחי יש לשים לב להיבט נוסף,

קשה לי לדעת את המציאות בבירור כיון שלא ברורה לי צפיפות הרשת, לכן אבאר את הכללים ולפי זה תוכל לקבוע את הדבר. לדעתי כפי שיבואר כדאי מאוד להוריד את הרשת יש כאן חשש פסול גמור.

בשולחן ערוך בסי’ תרכו סעיף א הביא את מחלוקתם הידועה של הראשונים במסכת סוכה דף ט ב, לגבי אילן המיצל על גבי הסוכה באלו אופנים היא נפסלת מחמתו. והיינו, שכאשר האילן [שהוא סכך פסול] צילתו מרובה מחמתו, כלומר הצל תחתיו מרובה על אור השמש, לכל הדעות הוא פסול את הסוכה שתחתיו, אולם כאשר חמתו מרובה מצילתו נחלקו בכך הראשונים, יש שסוברים שאם הסוכה שתחתיו צילתה מרובה מחמתה והיא אינה נצרכת לצל הפסול הרי היא כשרה, ויש סוברים שדין זה אמור רק באופן שאם נסיר את כל חלקי הסכך שכנגד הסכך הפסול עדיין המקום הפנוי שהוא תחת השמש ממש יספיק כדי להגדיר את הסוכה כצילתה מרובה מחמתה. במשנה ברורה הכריע להלכה כשיטה זו המחמירה! וכפי הכלל שבידינו שכאשר השו”ע מביא שתי דעות בשם יש אומרים הוא מכריע כשניה, ולכן, קשה עד מאוד להבחין מתי אכן די בסכך הזה לבדו נחשב צילתו מרובה מחמתו אלא אם כן חורי הרשת ממש גדולים.

שוב לא ראיתי את הרשת אבל מסתבר שכדאי להחמיר ולהסיר אותה לפני עשיית הסוכה [הסרתה אחר הנחת הסכך לא תועיל, כיון שעלמ ידי כך יש פסול של תעשה ולא מן העשוי, כיון שהסכך נעשה בפסול.

בהצלחה רבה וחג שמח!

2 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *