מצווה הבאה בעבירה / תוקפו של הכשר מצווה

רבני בית ההוראה
י' תשרי ה'תשע"ח

שאלה:

לכבוד הרבנים הגאונים!
ישנם 2 סוגיות שאשמח לבררם:
1.מה דין מצווה הבאה בעבירה האם עולה לו שכר על עצם המצווה או כיוון שזה באה אח”כ לעבירה אזי הכל בטל?
2.לעניין בניית סוכה, קניית 4 המינים, קניית חנוכיה/מגילה האם כל הפעולות האלו זה מצווה או הכשר מצווה? והאם יש לזה שכר (כי שמעתי שי”א שמברכים על הכשר מצווה?)
יישר כח גדול! שתיזכו לאורך ימים ושנות חיים

תשובה:

שלום רב,

1. מצווה הבאה בעבירה כמובן לא יוצאים ידי המצווה כלל א”כ ברור שאין לו שכר מצווה. ראה סוכה ל,א ובעוד סוגיות. ראה עוד בהגהות חכמת שלמה או”ח סי’ פה סעי’ א’.

2. באופן עקרוני יש מחלוקת האם הכשר מצווה נחשב גם הוא לחלק מהמצווה. ראה בנוב”י (תניינא אבה”ע סי’ קמא) שהביא מחלוקת ר’ יהוסף והר”ן שהובאו בנמוקי יוסף ב”מ ל’ האם הכשר מצווה גם הוא דוחה לא תעשה. שם מדובר בסוגיה של מציאה בביה”ק והוא כהן שכתוב והתעלמת פעמים שאת המתעלם. והקשו בגמ’ למה לי פסוק הרי בלא”ה השבת אבידה עשה וטומאת כהן עשה ולא תעשה. והקשו הראשונים הרי זה לא בעידנא. ודעת הר”ן שלמרות שזה הכשר מצווה זה גם דוחה לא תעשה. אולם שלדעת כולם לא מברכים על הכשר מצווה. אבל שכר הכשר מצווה מסתבר שמקיימים.

אמנם בביאור הלכה סי’ תרנו ד”ה אפילו בסופו הביא את שיטת הירושלמי: “דאיתא שם בברכות פ”ט הלכה ג’ העושה סוכה לעצמו אומר ברוך אשר קדשנו במצותיו וציונו לעשות סוכה נכנס לישב בה אומר ברוך אקב”ו לישב בסוכה העושה לולב לעצמו אומר ברוך אקב”ו לעשות לולב כשהוא נוטלו אומר על נטילת לולב העושה תפילין לעצמו אומר ברוך אקב”ו לעשות תפילין כשהוא לובש אומר על מצות תפילין וכן חושב שם מזוזה וכמה מצות הרי דסובר הירושלמי דעשיית המצות הוא מצוה בפ”ע מדמברך עליה (ועיין במנחות דף מ”ב ע”ב בתוספות דהירושלמי חולק בזה על הגמרא שלנו) ואינו יכול לפטור עצמו במה שיקנה תפילין או סוכה מחבירו במעותיו”. אולם כמובן שלהלכה אין מברכים על כך.

 

4 תגובות

 • מאת יוסף:

  משמע כשאנשים בודקים 4 המינים במשך זמן רב ובקפדנות, זה נחשב לביטול תורה או מצווה? (וא”ת מצווה, האם זה יכנס לגדר ‘העוסק מצווה פטור מן המצוה?)

 • מאת רבני בית ההוראה:

  חלילה, חיבוב מצוה והידור בה אינו ביטול תורה.

 • מאת יוסף:

  אזי מה הגדר של הידור מצווה, הרי תמיד יש יותר מהודר?
  אולי זה מצריך נסיעה לעיר הסמוכה וכו’

 • מאת רבני בית ההוראה:

  לא הבנתי את הקשר לשאלה למעלה, לעצם הענין ההידור המחוייב לכתחילה הוא עד שליש, כלומר תוספת שליש על הכשר למצוה. מי שטורח ביותר מכך תבוא עליו הברכה, אבל אין להגזים מעבר להידורים המקובלים, שהרי יש עוד דברים חשובים לעשות, ללמוד תורה וכו’.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים