חיטטתי בתיבת מייל שאינה שלי ונחשפתי למידע אישי של חברה

רבני בית ההוראה
10 Tishrei 5778

שאלה:

חיטטתי בתיבת מייל שאינה שלי, ונחשפתי למידע אישי של חברה, איך חוזרים על כך בתשובה? האם אני יכולה לבקש ממנה סליחה באופן כללי? אני מאד מתבישת להתודות ספציפית בפניה….

תשובה:

שלום רב,

לגבי השאלה אם עליך לבקש מהם סליחה כאשר זה רק יצער אותם נחלקו הדעות, שכן מצד אחד לשון הרע הוא אחת העברות שבין אדם לחברו שאין יום הכיפורים מכפר עליהן ללא תשובה, ומאידך, אותה חברה מאוד תפגע אם תשמע שאת יודעת עליה דברים אישיים באופן זה, ובכל מקרה תגרם לה מכך אי נעימות מרובה, ולא הגיוני שכדי לכפר על חטא נגרום לה אי נעימות זו. לכן המנהג המקובל הוא שלא מבקשים על חטא זה מהחברה סליחה, אלא רק חוזרים עליו בתשובה בינינו לבין הקב”ה ובעז”ה יתכפר.

מקורות:

ראה מועדים וזמנים ח”א סימן נ”ד בשם הגר”י סלנטר

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *