בניית סוכה תחת עץ בחצר

רבני בית ההוראה
י' תשרי ה'תשע"ח

שאלה:

שלום, במקום שאני רוצה לבנות את סוכתי , יש מס’ ענפי עץ רימונים שיהיו מעל חלק קטן מהסכך, השאלה אם מותר לי לכתחילה לבנות סוכה במקום כזה (אין לי כרגע אפשרות אחרת) ואז לא אשב תחתם אלא השולחן יהיה שם, ואם לא האם מותר לקוצצם?

תשובה:

שלום וברכה

מעיקר הדין אם הענפים האלו חמתם מרובה מצילתם, וגם המקום שבסוכה שהוא מלבד מקום הענפים האלו די בו כדי להחשב צילתו מרובה מחמתו [כלומר שאם נחשיב שהמקום תחת הענפים אינו מסוכך כלל, עדיין תהיה הסוכה צילתה מרובה מחמתה, אין חשש והסוכה כשרה. אולם יש שדייקו בשו”ע שלכתחילה אם אפשר עדיף כלל לא לעשות סוכה תחת האילן. אבל אם אין לך מקום אחר נוח, באופן הנ”ל היא כשרה.

מקורות:

ראה סוכה ט ב ובתוס’ ובר”ן שם ועוד ראשונים, שמחלוקת גדולה היא באופן שהאילן חמתו מרובה מצילתו וגם הסכך שבלעדיו חמתו מרובה מחמתו  האם הסוכה כשרה או פסולה, ולכן נקטו הפוסקים שלא להכשיר אלא באופן הנ”ל, שגם אם ינטל הסכך שכנגד האילן גם תהיה צילתו מרטבה מחמתו. ראה שו”ע סי’ תרכו שהביא את שתי הדעות, והלכה כיש אומרים בתרא שמחמיר בזה.

2 תגובות

  • מאת ח':

    הבנתי שאם הענפים הם ברוחב ד טפחים אז אין לשבת תחתם גם אם שאר הסוכה כשרה כי הם נחשבים לסכך פסול (ואין מתחשבים בכך שיש תחתם סכך כשר -משנ”ב תרכו סק יא – אם הבנתי נכון)

  • מאת רבני בית ההוראה:

    הבנת מצויין

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים