סיכם עם קונה למכור את הדירה ומצא קונה שמשלם יותר

רבני בית ההוראה
ז' תשרי ה'תשע"ח

שאלה:

עמדתי לסגור עסקא של רכישת דירה לאחר שסוכם בין הצדדים.
כרגע המוכר מתחמק מאחר והראה לו שיש מי שיתן יותר.מותר הדבר לפי ההלכה? ואיך נקרא בהלכה?

תשובה:

שלום רב ושנה טובה,

אם שני הצדדים סיכמו בעל פה וטרם עשו קניין, אסור לחזור מדיבורו. הגמרא מביאה על זה את הפסוק (ויקרא יט) “הן צדק” ודורשת הגמרא שיהא הן שלך צדק ולאו שלך צדק. ופרש רש”י: כלומר כשאתה מדבר הן או לאו – קיים דבריך והצדק אותם. בהלכה נקרא הדבר ‘דברים יש בהם משום מחוסרי אמנה’.

נחלקו הפוסקים אם השתנה השער והתייקר האם מותר לחזור בו. ולהלכה יש להקל, אך מדת חסידות שלא לחזור גם בזה.

באופן שמצא קונה שמוכן לשלם יותר, יש שדימו זאת להתייקר המחיר שמותר לחזור. ונראה ההלכה בזה שאם מצא קונה שנותן הרבה יותר מצפייתו, ולא חשב שימצא קונה כזה, יש להקל בדיעבד שיוכל לחזור. ואם מציעים לו מעט יותר, ובשעה שסיכם עם הקונה יודע שאם יטרח יוכל למצוא את המחיר היקר, אינו נחשב שהשתנה השער, ואינו יכול לחזור בו. וכאמור שממדת חסידות שבכל מקרה לא יוכל לחזור בו.

גמר חתימה טובה ובהצלחה

נפתלי בן חיים

מקורות:

גמרא בבא מציעא דף מט עמוד א שולחן ערוך חושן משפט סוף סימן רד הובא מחלוקת הפוסקים בהשתנה השער יכול לחזור בו. הקצות סימן רכא הביא שהש”ך פסק כדיעה שמותר לחזור. ובערוך השלחן כתב שמדת חסידות שלא יחזור בו. וכשמצא קונה שמוכן לשלם יותר התבאר בהרחבה בעלון המשפט מספר 96. מאמר שכתבתי בזה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *