בן חו"ל – נסיעה ביום טוב שני באוטובוס בארץ ישראל

שאלה:

לכבוד הרבנים החשובים שלו' וברכה.
האם מותר לבני חו"ל המתארחים כאן בא"י ביו"ט שני לנסוע באוטובוס ביו"ט שני ובן א"י ישלם עבורם.

לדעת המתירים בשאלה הנ"ל (שמעתי שיש מתלמידי הגרי"ש שהתירו) האם מותר להם לצאת מהתחום ע"י נסיעה באוטובוס שהוא ארבע אמות על ארבע אמות ולהיכנס לישוב אחר שהוא מוקף מחיצות, לדוגמא להיכנס לאוטובובס בירושלים ובן א"י ישלם עבורם והן יסעו לביתר לשבות שם את המשך היום השני, הדבר נוגע מאד השנה בבני חו"ל שיש להם פעמיים שלושה ימים האסורים במלאכה ורוצים לשבת בחלק מהימים אצל שאר בני משפחה.
אודה לכם מאד אם תוכלו לפרט ולציין את כל המקורות הידועים.

ישר כח גדול על העזרה שלכם באתר הנפלא הזה מקום שתורה וגמילות חסדים באים כאחד, ישלם לכם ה' על פעלכם, בברכת גמר חתימה טובה.

תשובה:

שלום וברכה

יום טוב שני של גלויות דינו כיום טוב לכל דבר. וכשם שבשבת אין היתר לנסוע אפילו עם נהג גוי אלא לצורך חולה וכדומה, ולא התירו זאת [גם כשהרוב גויים והנסיעה היא בעיקר עבור גויים] אלא כשנכנס לפני שבת [ראה ביאור הלכה סי' רמח ד"ה וכן] כך גם ביום טוב שני של גלויות ואין הבדל. מלבד זאת, אסור לאדם השומר יום טוב שני לבקש מיהודי לעשות לו כל מלאכה ביום טוב שני של גלויות, וכשם שאסרו בשבת אמירה לגוי והנאה ממעשה שבת של גוי הנעשה עבור יהודי, כך גם ביום טוב שני על ידי בן ארץ ישראל, ראה שערי תשובה סי’ תצו, רדב”ז ח”ד סי’ רנח, וראה עוד בהרחבה רבה בס’ יום טוב שני כהלכתו פרק יד. ויסוד הענין הוא שאף שכיום אנחנו בקיאים בקביעא דירחא תיקנו חכמים יום טוב שני מדרבנן, ונמצא שדינו כיום טוב לכל דבר ולא מספק בעלמא, ולכן מי שמחוייב ביום טוב שני חלים עליו כל דיני יום טוב ובכלל זאת איסור האמירה.

לעצם שאלתך אם איסור תחומין חל גם במקום מוקף מחיצות התשובה חיובית בהחלט, ראה בסי' רמח שם בדברי הפוסקים, שכל הצד להקל בספינה הוא משום שאין תחומין למעלה מעשרה, אבל מה שהספינה עצמה מוקפת מחיצות אינו מועיל כלום.

יום נעים וגמר חתימה טובה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל