כלי שמלחו בו בשר

רבני בית ההוראה
4 Tishrei 5778

שאלה:

האם ניתן להכשיר תבניות תנור (שיש אומרים שדינם כחרס) שפעם אחת מלחו בהם עוף.
ואם כן האם ע”י הגעלה או ליבון?

תשובה:

שלום וברכה

למעשה נראה שמעיקר הדין התבניות האלו שבאופן אקראי מלחו בהן פעם אחת בשר כלל לא צריכות הכשרה, ולרווחא דמלתא ניתן לעשות ליבון קל, להכניס אותן לתנור ריק ולהפעילו על חומו המירבי חצי שעה.

מקורות:

ראה רמ”א סי’ סט סעי’ א שמנהג בעלמא הוא שלא להשתמש בכלי שמלחו בו בשר כל שלא שההה בו כ”ד שעות, וראה חכמת אדם כלל ל סעי’ ו, שדין זה אמור רק בכלי המיועד לכך, ואילו בכלי שמלחו בו באופן אקראי לא החמירו להכשירו.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *