שליח שרוצה

רבני בית ההוראה
ג' תשרי ה'תשע"ח

שאלה:

אנו יודעים ששליח למכור אינו יכול לקנות לעצמו, שאלתנו:
1. האם דין זה גם בשליח לקנות?
2. האם דין זה חל גם אם הניח השליח כסף בחצר המשלח?
3. האם זכיה כדין שליחות בדין זה?

תשובה:

שלום רב ושנה טובה

שליח למכור אינו יכול לקנות לעצמו. ואילו שליח שנשלח לקנות, ועזב את מעות המשלח וקנה ממעותיו נקנה המקח עבורו, אלא שנחשב לרמאי. ואם קנה ממעות המשלח לצורך עצמו, הרי המקח של המשלח. ואם הודיע בפני עדים שמתכוון לקנות לעצמו יש בזה מחלוקת.

גמר חתימה טובה

נפתלי בן חיים

מקורות:

שליח למכור מבואר בסימן קפה ס”ב

שליח לקנות מבואר בסימן קפג ס”ב ועיין שם כל פרטי הדינים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *