שימוש בקנייה לפני תשלום

רבני בית ההוראה
ג' תשרי ה'תשע"ח

שאלה:

שלום הרב! האם ניתן להשתמש בקנייה לפני תשלום בקופה, אם בכוונתי לשלם עליה, לדוגמא לתת שוקו לילד ואח”כ לשלם ע”י העברת שקית.
תודה

תשובה:

שלום רב,

מותר לך להשתמש לפני תשלום, אםבדעתך לשלם.

גח”ט

נפתלי בן חיים

מקורות:

חכמים תיקנו שמעות אינם קונות אלא משיכה או הגבהה, ולכן משעה שהגביה או משך  קנה ונעשה שלו,  ויש לו חובת תשלום.

עיין שו”ע חו”מ סימן קצח

2 תגובות

    ישראל:

    כה”ג ודאי שלא קונה, דדעת המוכר שרק בקופה יהא קנין.

    הרב נפתלי בן חיים:

    בסימן קצ מצאנו כדבריך שאדם שלחוץ למעות ומוכר כדי שיהיה לו מעות אין המקח נקנה עד שישלם לו, אבל שם יש תנאים שצריך לפרש זאת בפירוש, אבל סמם מכירה אם לא פירש שלחוץ למעות ודאי המקח חל משעת הגבהה. ואם אינו משלם כתב הנתיבות סימם קצ ס”ק ז שאם אין לו לשלם בטל המקח כי לא מכר לו רק על דעת שיתן לו דמים, אבל אם יש לו לשלם חל המקח בקניין בקניין שתקנו חכמים. ולכן בצרכניה ודאי דעת המוכר שישלם, ואם לא משלם בטל המקח למפרע, אבל אם יש ללו לשלם ומשלם חל המקח משעת הגבהה או משיכה, ולכן באופן שמשלם כרגיל מותר לו להשתמש משעת הגבהה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *