זמן קידוש בשבת בבוקר לאשה / אמירה לגוי בהפסקת חשמל / בורר במאכלים גדולים

רבני בית ההוראה
ג' תשרי ה'תשע"ח

שאלה:

לשיטת הרב עובדיה זצל.
אישה שלא תמיד מתפללת שחרית. עושה קידוש בשבת כשהיא קמה בשביל לאכול פת. לאחר מכן התפללה שחרית. האם מחוייבת שוב פעם בקידוש?
2. האם מותר לטלטל מאוורר עם נורית חיווי?
מהדין הנורית?
3.מה עדיף בברכות הנהנין. כל אחד מברך לעצמו או ברוב עם הדרת מלך?
4. בהפסקת חשמל. האם מותר לומר לגוי לשים את האוכל על הפלטה לאחר שהחשמל חזר?
5. האם יש בורר בקופסא עם 3 מינים שונים של בורקסים? או שזה נחשב ניכר בפני עצמו?

תשובה:

שלום וברכה

 1. כיון שמבחינתה זמן הסעודה הוא מיד כשהיא קמה והיא לא מתפללת שחרית, וגם לא היה בכוונתה עכשיו להתפלל שחרית, אלא שאחרי אכילתה החליטה להתפלל, ודאי אינה חייבת לקדש שוב. לגבי אשה שאינה רגילה תמיד להתפלל אבל עכשיו החליטה להתפלל, עדיף לכתחילה שלא תקדש קודם התפילה, וגם לא תאכל לאחר אמירת ברכות השחר שזה ודאי היא נוהגת ומחוייבת, אלא תאכל ללא קידוש משהו קטן לפני אמירת ברכות השחר, שזה ודאי לא זמן סעודה אצלה [שהרי בקשה אחת היא לכל הדעות חייבת], ואחרי שתתפלל תעשה קידוש. ראה שמירת שבת כהלכתה פרק נב סעיף יג.
 2. מאוורר נחשב כלי שמלאכתו לאיסור שמותר לטלטלו רק לצורך גופו ומקומו, אבל למנוע הפסד וכדומה – אסור.
 3. במשנה ברורה בסי’ ח ובמקומות נוספים כתב, שאף שמן הדין היה להעדיף ברוב עם, כיון שכיום לא יודעים לכוין יפה עדיף שכל אחד יברך לעצמו, למעט ברכות שצריך כוס או לחם משנה שבזה קשה לסדר לכל אחד בנפרד, ולכן נהגו שאחד מברך עבור כולם. ולכן נהגו בזמנינו לגבי ברכת המזון שכל אחד מברך לעצמו וכו’.
 4. ודאי אסור לומר להניח את האוכל על הפלטה, כיון שיש איסור אמירה לגוי גם באיסור חזרה כמבואר בשו”ע סי’ רנג. השאלה האחרת היא כאשר האוכל כבר היה על הפלטה והחשמל כבה ולא הזיזו אותו משם והחשמל חזר, האם יש בעיה כל שהיא, ויש בזה דעות שונות והמיקל לאכול יש לו על מה לסמוך, ראה כאן.
 5. ברמ”א בסי’ שיט סעי’ ג נראה שבהחלט יש בזה איסור בורר.

2 תגובות

  יוני:

  בשאלה 2. לא הייתה התייחסות בנוגע לנורית שבמאוורר. האם זה הופך אותו לבסיס לדבר האסור?

  רבני בית ההוראה:

  זה חלק מהכלי, ולא בסיס.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *