כמה אנשים צריכים עבור קידושין / האם מועיל כתובה בע”פ?

רבני בית ההוראה
2 Tishrei 5778

שאלה:

בפני כמה עדים לפחות אפשר לערוך נישואין עם שבע ברכות והאם חייבת להיות כתובה בנוסח הידוע או שיכול להיערך הסכם בעל פה

תשובה:

שלום רב,

הסכם בע”פ לא מועיל. צריך דווקא כתובה עם חתימה של שני עדים כשרים.

הקידושין עצמם נעשים ע”י שני עדים כשרים, אולם הנישואין עם שבע ברכות נעשה לפני עשרה. ואסור להתחתן עם קידושין בלבד ללא ברכות.

מקורות:

ראה שו”ע אבה”ע סי’ סא.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *