יין אוצר בית דין

רבני בית ההוראה
2 Tishrei 5778

שאלה:

שלום,
אני גבאי של בית כנסת. קיבלתי ארגז יין של “אוצר בית דין”.
איני יודע כיצד יש להשתמש\ לבער אותו.
נא להדריך אותי (נוהג לפי פוסקים ספרדים)

תשובה:

שלום וברכה

יין של אוצר בית דין יש לנהוג בו קדושת שביעית, לשתות אותו ולא לשפוך ולא לגרום לו הפסד וקלקול. אם יש לך חשש שהיין היה עד היום מהשנה השביעית בביתו של אדם שלא הפקיר אותו בשעת הביעור בפסח של השנה השמינית ראה כאן, אבל אם הגיע מהאוצר בית דין בעת האחרונה אין כל בעיה, רק לא לגרום לו הפסד, כנ”ל.

2 Comments

    א:

    כעת בדקתי והעל היין כתוב שנת תשסח. איני יודע אם נעשה ביעור או לא.
    האם ניתן להשתמש כעת ביין באופן חופשי הגם שיכול ללכת חלק ממנו לאיבוד או לא? מה נדרש לעשות.

    רבני בית ההוראה:

    אם בא מאדם פרטי תבדוק ממתי היה אצלו, מספק רחוק ניתן לסמוך מן הסתם ששביעית בזמן הזה דרבנן, אבל יש לשמור קדושת שביעית.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *