הוראות של רב ספרדי לאדם אשכנזי

רבני בית ההוראה
כ"ב אלול ה'תשע"ז

שאלה:

החזרת תבשיל מבושל כל צרכו,יבש,בשבת ע”ג פלטה חשמלית(ללא כפתור להגבהת/הנמכת חום) לדעת הגרש”ז אויערבך והגרי”ש אלישיב והגר”ש וואזנר אסורה.(דעת הר’ ע’ יוסף ידועה שמתיר לספרדים)
1.האם לאשכנזי מעיקר הדין יש רשות להחזיר תבשיל הנ”ל בשבת,האם יש פוסק אשכנזי שיכול לסמוך עליו,אם כן אשמח לדעת את שמו?
2.הרב דוד יוסף בספרו הלכה ברורה חלק יד ע”מ צב רושם בין למנהג ספרדים ובין למנהג אשכנזים יהיה מותר להחזיר התבשיל הנ”ל בשבת,לו יצוייר ואין פוסק אשכנזי שמתיר(תיאורטי),האם אשכנזי יכול לסמוך על פוסק ספרדי שמתיר לאשכנזי או שעליו לנהוג כמנהג אבותיו?

תשובה:

שלום וברכה

יש כאן נקודה חשובה מאוד שצריך לדעת. יש טעות שהשתרשה כביכול הלכה שאומר פוסק אשכנזי מיועדת לאשכנזים, ואם היא נאמרת מפוסק אשכנזי היא מיועדת לאשכנזים. זה מגוחך לגמרי, הרמב”ם היה ספרדי וכי דבריו נוגעים רק לספרדים? הרא”ש רש”י התוס’ ועוד היו אשכנזים, וכי דבריהם אמורים רק לאשכנזים? אלא שיש הלכות שאכן תלויות במנהגי העדות ובזה יש חילוק. הנושא שלך אינו נוגע למנהגי העדות אלא שאלה עקרונית, האם בפלטה חשמלית יש “מיחזי כמבשל” אחר שאינה מיועדת לבישול.

אולם יש נקודה נוספת, שכיון שהגר”ע יוסף רבים מאוד מפסקיו מבוססים על מנהגי הספרדים, בן אשכנז לא יוכל “לבחור” בו לרבו, וכיוןש בכל מקרה של ספק בהלכה יש לאדם ללכת לפי הוראות רבותיו ומנהגי עדתו, לא מתאים שבדיוק כאן שנוח לו יקבל את פסקו של הגר”ע יוסף זצ”ל, ולכן נהגו כל בני אשכנז להחמיר זבה.

יום נעים.

6 תגובות

 • מאת בתיה:

  אבל במיחזי כמבשל בפלטה מה שייך פו מנהג עדות וא”כ גם אשכנזי יכול לפסוק בענין זה כרב עובדיה לכאורה

 • מאת רבני בית ההוראה:

  נראה שכבודו לא הבין את דברי, הרי זה בדיוק מה שכתבתי, אלא שכתבתי שהנהגה מגוחכת היא לחפש אחר הרב המיקל כאשר בדרך כלל הוא אינו הרב שלך. חז”ל כבר דרשו לגנאי את מי שהולך מקולי בית שמאי ומקולי בית הלל.

 • מאת ויקטור:

  שלום רב!
  יישר כח, ההקדמה שכתבתם מאוד חשובה.
  מעניין שהמשנ”ב הוא אחד הפוסקים שהרב עובדיה מסתמך עליו שאין מחזי כמבשל בפלאטה חשמלית כיוון שאין דרך לבשל עליה תמיד. האם גם במקרה זה לא יהיה אפשרי לסמוך על פסקו של הרב עובדיה לאשכנזים ? בברכה, ויקטור בוחניק רחובות .

 • מאת רבני בית ההוראה:

  אין לסמוך, כיון שאין ויכוח על עצם העקרון, כולם מודים שלמשל על רדיאטור חשמלי שמיועד לחימום הבית מותר להניח דבר יבש המבושל כל צרכו, השאלה היא כיצד להתייחס לפלטה שמניחים עליה רוטב קר וכו’, זו שאלה של סברא ושיקול הדעת שאין לה מקור במשנה ברורה.

 • מאת ויקטור:

  מחילה,
  רוטב קר פשוט שאסור להחזיר משום מבשל. אנחנו מדברים על דבר יבש שהוא כבר מבושל. למה שלא יהיה אפשרות לסמוך על הרב עובדיה להקל וכדברי המשנ”ב?
  בברכה, ויקטור בוחניק רחובות.

 • מאת רבני בית ההוראה:

  כבודו לא הבין את כוונתי. מה שאמרתי הוא שבשונה מרדיאטור, פלטה כן מיועדת קצת לבישול, שהרי מניחים עליה, בערב שבת כמובן רוטב קר שבו כפי שאמר כבודו יש איסור בישול, ומכאן נבעה המחלוקת האם מציאות זו, ועצם המציאות שזה מיועד לאוכל ולא לשימוש אחר לגמרי כמו חימום הבית, די בכך כדי לומר שיש מיחזי כמבשל. על שאלה נקודתית זו למיטב ידיעתי אין משנה ברורה. הוא כלל לא הכיר מציאות כזו..

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים