אדם שהתגייר מספק יכול להתחתן עם ממזרת?

שאלה:

האם גר צדק יכול להתחתן עם ממזרת?
מדובר בגר צדק שאומר שאמו אומרת שאמא הדליקה נרות שבת
תודה

תשובה:

שלום רב,

קשה להשיב על כך בלי לדעת את הפרטים. אבל אנסה להשיב באופן כללי.

1. לגבי הממזרות, השאלה היא האם היא ממזרת ודאית או ספק ממזרת. (בדרך כלל האנשים המוגדרים בממזרים בהרבה מהמקרים הם ספק ממזרים האסורים מדרבנן).

2. אני מבין שהוא התגייר משום שלא הצליח להוכיח את יהדותו. ומכאן אתה מסיק שהוא ספק גר. הענין הוא כך, אם כל המידע שלו זה על סמך העובדה שהוא ראה את אמא שלו מדליקה נרות שבת. בלי טענת ברי שהם אכן יהודים, לכאורה זה לא ראיה מספיקה ואנו דנים אותו כאחד משאר רוב העלום – גוי, ומן הסתם מעיקר הדין העובדה הזו אינה יוצרת ספק נגד רוב העולם, וממילא הגיור שלו מעיקר הדין. אולם אם מצורפת למעשה הזה אמירה שהוא יודע: שמע ממנה בבירור שהם יהודים ואף ראה אותה דליקה נרות שבת, בהחלט נראה שהוא ספק גר ואסור לו להתחתן עם ממזרת. וזאת משני טעמים.

א. האמירה שלה שהם יהודים יתכן שיש לה נאמנות עפ"י דברי התוס' ביבמות מז,א הבא לפנינו בחזקת יהדות נאמן משום שרוב הבאים לפנינו בחזקת יהדות הם יהודים. ואמנם כתבו הפוסקים שזה רק אם הם גם נראים כיהודים או מדברים כיהודים או מתנהגים כיהודים, ראה שו"ת חוט המשולש סי' ה', מרכבת המשנה (פי"ג מאיסורי ביאה הלכה י'), שו"ת היכל יצחק אבה"ע סי' יז. אולם כבר כתב החזו"א (אבה"ע קי"ז סק"ח): "ונראה דהכי קים ליה למרן ז"ל (הגר"ח וואלזין) במקום הנידון ושעתו, אבל אי אפשר לכלול כללא בזה דהרבה יהודים שכיחים בשפה אחרת אם הן יחידים ונטמעין או רבים, ורוב הבאין בתורת יהדות ישראל הם בכל לשון". כלומר, לדעת החזון איש, לא ניתן להציב כללים ברורים איזה שפה או הנהגה נחשבים ל"תורת יהדות", בכל תקופה יש לדון לפי עניינה. ויתכן שבתקופה שלנו שאישה אומרת שהיא יהודיה ולאורך זמן הבן שלה רואה אותה מדליקה נרות די צורה של התנהגות כיהודים. ויודגש, שאין כאן ענין לנאמנות על עצם העובדה שהוא שמע ממנה על כך וראה אותה מדליקה נרות, משום שהוא עצמו יודע את האמת ואם אכן כך, ודאי הוא חייב לחשוש לדבריה שהוא יהודי וממילא אסור לו להתחתן עם ממזרת.

ב. אפילו בלי הנאמנות הנ"ל, לכאורה יש מקום גדול לחשוש לדבריה שמא האמת כן הוא מצד מסל"ת, משום שאם הוא שמע ממנה שהם יהודים, ודאי משך השנים היה זה גם כמסל"ת, ומסל"ת בגוי ודאי יש מקום לחשוש ולעשותו כספק (בדאורייתא). ראה בביאור הגר"א אבה"ע סי' יז ס"ק קכה שדקדק מלשון השו"ע שעכו"ם נאמן במסל"ת להחמיר גם בדאורייתא, וכך הוא גם מסתבר שאם בדרבנן הוא נאמן להתיר לגמרי, שבדאורייתא יהיה נאמן לפחות להחמיר. אמנם יש לכך כמה סתירות ממקומות אחרים ואין כאן המקום, אולם כבר האריך בסוגיה זו בשו"ת חלקת יואב יו"ד סי' ג' ומסקנתו שאם מתלווה למסל"ת עובדה נוספת כמו רגלים לדבר וכד', ודאי שחוששים לדבריו. וכך גם בשו"ת אגרות משה אנני זוכר כעת בדיוק היכן העלה שמסל"ת יוצר ספק ולכן בדאורייתא יש להחמיר, ובדרבנן מקילים.

אגב, היום ישנה אפשרות לבדוק את יהדותו ע"י בדיקת דנ"א – בהרבה מקרים ניתן לזהות האם הוא שייך למשפחה גנטית יהודית או לא. ובדיקות אלו נעשים רק ע"י דנ"א מיטוכונדרי שזה רכיב בדנ"א שיש לכל אדם העובר רק בשושלת אימהית כפי שהרחבנו בזה בספר שזכינו להוציא לאור לאחרונה "בירורי יהדות לאור מחקרים גנטיים" ביחד עם ידידי הרב ישראל בארנבאום דיין בביה"ד במוסקבה

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל