מדוע לא אוכלים סעודה שלישית ביום טוב

רבני בית ההוראה
כ' אלול ה'תשע"ז

שאלה:

למה רק בשבת יש סעודה שלישית וביום טוב לא? תודה רבה

תשובה:

שלום רב,

ראשית לדעת הטור בסי’ תקכט הביא בשם יש אומרים וכן דעת הרמב”ם שאוכלים סעודה שלישית גם ביו”ט אולם הוסיף לומר שאביו הרא”ש לא נהג כן. וכך גם כתב שם בשו”ע שלא נוהגים לאכול סעודה שלישית ביו”ט. והסיבה לכך היא משום שבמסכת שבת קיז,ב הביאה הגמרא פסוק ממנו אנו לומדים שיש לאכול שלש סעודות: “ויאמר משה אכלהו היום כי שבת היום לה’ היום לא תמצאוהו בשדה”. – 3 פעמים נאמר היום ומכאן למדו לג’ סעודות. וזה נאמר בשבת ולא ביו”ט. וכמובן שדעת החולקים שזה כולל גם יום טוב.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים