הרב מסדר הקידושין החליף את העדים לאחר חתימת הכתובה

שאלה:

שלום הרב.
בשעת כתיבת הכתובה נכחו 2 עדים שאמרו שאינם קרובי משפחה. ראו את הקנין וחתמו.
ממש בתחילת החופה במשיח לפי תומו שמענו ששני העדים הם מחותנים. ולכן באותו רגע בתחילת החופה עוד לפני הקידושין, הרב המקדש החליף עד אחד ונהיה עד בעצמו. ונעשה שוב יחוד העדים מצד החתן.
לאחר החופה הרב המקדש מחק את שם העד שהוחלף ורשם את עצמו כעד.
הרבנות מבקשת בגלל התיקון לרשום כתובה חדשה כדי שלא יהיו תיקונים בכתובה. ובהעתק כתובה.
האם צריך לזמן את החתן ושני העדים ולעשות קנין מחדש? או שמספיק למלאת כתובה חדשה ושכל אחד יחתום שלא בפני השני?
תודה

תשובה:

שלום רב,

ראשית יש לדעת שמחותנים ודאי כשרים לעדות ביחד. אמנם הרמ"א (סי' קל סעי' א') כתב "דלכתחלה אין לחתום בגט אפילו קרוב ונתרחק או מחותנים בעלמא". אולם זה ודאי שאינו אלא מנהג בגט להזהר עד כמה שאפשר. וברור שקידושין אינו דומה לגט בחומרתו. הזהירות היתרה שמצאנו בקרבה בעדים הוא בעיקר בגט. ראה עוד בשו"ת אגרות משה (ח"ט חו"מ סי' א') שכתב על מחותנים לענין לדון שאין בכך כל הידור. ובהגהה שם ציינו שמרן הגר"מ פיינשטיין חתם על גט ביחד עם מחותנו. כך שאין כל ספק שהרב שהחליף את אחד העדים, נהג בחומרא יתירה שבהמשך הביאו לידי שגגה..

כלומר, מה שהרב בהמשך קבע שהוא יהיה העד השני ושוב עשה ייחוד עדים זה עוד בסדר. אולם השינוי שעשה בכתובה, זה לא לכתחילה ראה בט"ז אבה"ע סי' קכה ס"ק יז שמחק אינו פוסל את השטר בחתימת העדים (שם מדובר בגט) ונהגו לטייט את הטעות. אבל דומני שהיה צריך לבקש רשות מהחתן לעשות זאת, ולקבל ממנו קנין. כי הקנין הראשון על חתימת הכתובה נעשה לפני שני העדים הראשונים והם אלו שהוסמכו על ידו לכתוב לו את הכתובה ולא הרב, ולכן, היה עליו לקבל קנין. (ראה חו"מ סי' לט סעי' ה' שאם ייחד עדים שיחתמו על השטר וקיבל קנין, אחרים אינם יכולים לחתום. והייחוד שעשה אח"כ עם החתן היה רק לקידושין ולא לכתובה, לכן למעשה הרב פסל בשגגה את הכתובה. וחייבים מעיקר הדין לעשות כתובה חדשה.

לשאלתך האם ניתן לעשות כתובה חדשה בלי קנין מצד החתן. זה אפשרי אבל רק אם העדים יהיו המחותנים הראשונים. אחרת ודאי צריך שהוא יקבל קנין חדש לפני העדים.

הצטרף לדיון

4 תגובות

  1. הרב המקדש נכח בשעת כתיבת הכתובה והחתן עשה את הקנין בפני הרב והעדים.
    מי שרשם את הכתובה היה הרב, כל הסבר הקנין על הכתובה בוצע ע״י הרב לחתן,
    האם עדיין צריך לעשות קנין חדש בפני הרב והעד השני?

  2. עכשיו נודע לי שהחתן עשה גם קנין מחדש בתחילת החופה בפני הרב ובפני העד השני. אז זה אומר שניתן לחתום על הכתובה החדשה ללא קנין חדש? והרב והעד השני יכולים לחתום אחד שלא בפני השני וגם החתן?

  3. ברור שהרב המקדש נכח. זה תפקידו. אבל הקנין היה לצורך העדים שהרי הוא ייחד עדים אחרים לצורך הכתובה. ראה שם בסי' לט שעדים אחרים שנכחו וראו את הקנין אינם רשאים לחתום.

  4. כן. אם שניהם ראו את הקנין החדש שנעשה לצורך חתימה על הכתובה הם רשאים לכתוב כתובה חדשה. אלא שעתה אני שם לב שבעצם הכתובה הראשונה שהם חתמו היתה כשרה. לכן אינם יכולים לכתוב כתובה חדשה ללא לקבל קנין חדש מהחתן, ראה בשו"ע חו"מ סי' מא סעי' א' על שטר שבלה או שנמחק שגם לא עדי השטר אינם יכולים לכתוב שטר חדש אלא צריכים לעשות קיום בבי"ד לפני כן. וראה שם בש"ך ס"ק ד'. כלומר, בלי קנין חדש אסור להם לכתוב כתובה חדשה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל