ברכת השופר כשהמברך רק מוציא אחרים

רבני בית ההוראה
ח' אלול ה'תשע"ז

שאלה:

בסד
שלום לכבוד הרב
אדם שתוקע לאדם חולה אנוס בשופר
האם מברך לשמוע שופר או על שמיעת שופר כדרך מזוזה או מעקה שעושים שליח…?

תוכל להביא לי מקור לכך?

תודה רבה

תשובה:

שלום רב,

בכל מקרה מברכים לשמוע קול שופר כפי שפסק בשו”ע סי’ תקפה סעי’ ב’. וראה שם ברמ”א שכך מברכים גם באופן שהוא כבר יצא ותוקע כדי להוציא אחרים. לגבי מזוזה אני מבין שכוונתך למה שכתב הרמב”ם (ברכות פרק יא הלכה יא-יג) שמברכים על קביעת מזוזה אם יש שליח, וכן הביא שם כמה דוגמאות. לגבי שופר שעיקר המצוה לדעת הרבה ראשונים הוא בשמיעה ולא בתקיעה, זו לא נחשבת מצוה המתקיימת על ידי אחרים אלא על ידי השומע בעצמו.

 

2 תגובות

    יהודה:

    בס”ד
    בק”ק תימן נוהגים כהרמב”ם למעשה

    רבני בית ההוראה:

    אמת, אבל גם בשופר? כאן לכאורה ודאי השומע מקיים מצותו בעצמו לרוב הדעות, כפי שכתבתי. ואף שיש שסברו שהמצוה היא במעשה התקיעה, ודאי העיקר להלכה אינו כך, ולכן נוסח הברכה הוא לשמוע קול שופר ולא לתקוע בשופר כדברי הרא”ש הידועים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *