קריאת תהלים יומי לעילוי נשמת כמה נפטרים

רבני בית ההוראה
ז' אלול ה'תשע"ז

שאלה:

אני חלק מקבוצה שקוראת ספר תהלים כל יום לעילוי נשמת נפטרת. אחת. האם אני יכולה לצרף שמות נפטרים נוספים בקריאת פרקי התהלים שאני קוראת?

תשובה:

מסברא נראה שכיון שסגולת אמירת התהילים לעילוי נשמת הנפטר היא שמחמתו באה המצוה, אם בלאו הכי אותו אדם לומד חסר קצת במעלה זו. וכן כתב בשו”ת אגרות משה יו”ד סי’ רנד, שמי שמשכיר עצמו לצורך אמירת קדיש לשני אנשים, יאמר קדיש אחד לכל אחד מהם [ויאמר מתחילה שאינו מתחייב לומר עבורם את כל הקדישים]. אולם אם הדבר כרוך בטירחה מרובה ניתן לתת למי שבלאו הכי אומר קדיש, וכפי שהובא בבאר היטב סי’ קלב בשם הכנסת יחזקאל לגבי אדם האבל על אביו ואמו גם יחד, שזכרון אחד עולה לכאן ולכאן. וע”ע שו”ת מנחת יצחק ח”ג סי’ קמד. לכן, לכתחילה לא הייתי מזכיר כאן עוד שמות נוספים, אבל אם אין לך מחוייבות מיוחדת לאותה נפטרת בדוקא, עשי כרצונך. יש על מי לסמוך שאין חסרון בכך לגבי אותה נפטרת ראשונה, אף שכאמור האגרות משה מחמיר בכך.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים